SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkko: yhteistä näkyä kohti – Paikallisekumeeninen foorumi 2015

Aurinkoisena syyspäivänä, perjantaina 9.10. 2015 kokoontui Järvenpäähän kolmastoista Paikallisekumeeninen foorumi. Kokoontumisen paikkoina olivat ev.-lut. kirkko ja seurakuntasali, vapaaseurakunta Arkin kirkko ja ortodoksinen kirkko. Teemana oli Kirkko: yhteistä näkyä kohti. Päivän aiheeseen johdatteli pastori Miika Ahola. Hänen alustuksensa sai aikaan vilkkaan ja kiintoisan keskustelun. Foorumin luonteeseen kuuluu kristittyjen yhteyden kokeminen, kokemusten jakaminen ja toisten kokemuksista rikastuminen. Nämä suuntaviivat kuroutuivat päivän kuluessa kauniisti yhteen.

 

Aamukahvien jälkeen noin nelikymmenpäinen foorumiväki siirtyi aamurukoukseen Järvenpään ev.lut. kirkkoon. Laudeksen johtivat kirkkoherra Vesa Koivisto ja kanttori Heikki Ruokonen.

 

Puheensa teemaksi Vesa Koivisto oli valinnut Ilmestyskirjan 7. luvun jakeet 9-17 ja liitti tämän aikaamme, jolloin kansat vaeltavat. Kerran taivaassa ovat kaikki kansat läsnä. Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja Karitsa. 

 

Järvenpääläinen diakoni Ilkka Jääskeläinen kertoi terveiset Jordanian ja Pyhän Maan evankelis-luterilaisen kirkon piispa Munib Younanilta, joka aikanaan on vihitty diakoniksi nimenomaan Järvenpään ev.lut. kirkossa.

 

Piispa Younan oli samana aamuna soittanut Ilkka Jääskeläiselle ja pyytänyt, että rukoilisimme Lähi-Idän rauhan puolesta, tilanne oli tuona aamuna Jerusalemissa ollut hyvin jännittynyt. Muistimme rukouksissamme Jerusalemia ja koko Lähi-Itää.

 

Myöhäissyksyn matalalta loistava aurinko osui valollaan kirkon krusifiksiin kun Heikki Ruokonen koskettavan kauniisti uruilla tulkitsi urkufantasian, jossa teemana oli Beethoovenin 9. sinfonian neljäs osa. Tämä tunnetaan Friedrich Schillerin Oodi ilolle -runon sävelenä ja myöhemmin Eurooppa-hymninä.

 

Kirkkoherra Vesa Koivisto toivotti foorumin osallistujat tervetulleiksi Järvenpäähän ja kertoi kirkosta, että se on vuonna 1968 valmistunut ja Erkki Elomaan suunnittelema. Sijainti on vanhan kirkon vieressä. Tyyliltään se edustaa betonibrutalismia. Krusifiksi on Erkki Erosen veistämä ja materiaali on douglaskuusta.

 

Rukoushetken jälkeen siirryttiin seurakuntasaliin. SEN:n Paikallisen ekumenian jaoston sihteeri, rekisterinjohtaja Veijo Koivula toivotti foorumin osallistujat PEJ:n puolesta tervetulleiksi. Osanottajat esittelivät itsensä ja kertoivat omasta suhteestaan ekumeniaan. Esittelykierroksen päätteeksi onniteltiin Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeriksi valittua, pääsihteeri Heikki Huttusta Monia armorikkaita vuosia -laululla.

 

Paikallisen ekumenian jaoston jäsen, pastori Miika Ahola on ekumeniikan jatko-opiskelija ja on valinnut tutkimuksensa aiheeksi -asiakirjan ja sen sisällön. Ahola esitteli kirkko-oppia ekumeenisesta näkökulmasta ja siitä historiallisesta taustasta, jonka pohjalta kirkoissa ja ekumeenisessa keskustelussa on tultu nykytilanteeseen sekä kyseiseen asiakirjaan. 

 

Ahola totesi, että ykseys on alun perin Jumalassa itsessään, Pyhän Kolmiyhteyden persoonien välisessä yhteydessä ja ykseydessä. Tämän perusmysteerin varaan rakentuvat kirkon mysteerit – joista lännen ja idän kirkoissa käytetään erilaisia termejä. Mysteeri-sanaa voidaan käyttää sekä avarammassa merkityksessä että toisaalta tiettyjen kirkollisten pyhien toimitusten nimityksenä.

 

Asiakirjan taustalla on omalla tavallaan myös BEM-asiakirja – Baptism, Eucharist, Ministry (Kaste, ehtoollinen, virka) –, jota voi pitää kirkkojen lähentymisasiakirjana. Ei ole kyse siis sopimuksesta, vaan asiakirjasta, jossa tiettyjä teemoja on käsitelty ekumeenisesti ja todetaan sekä ekumeeniset yksimielisyydet ja edistysaskeleet mutta myös ne asiat, joissa on vielä tehtävä työtä. Kirkko: Yhteistä näkyä kohti -asiakirja on samantyyppinen. Sitä valmisteltiin pitkään, vuodesta 1993 vuoteen 2013.

 

Ahola esitteli asiakirjaa sen päälukujen mukaan ja kehotti tutustumaan myös dokumentin synnyn historiaan, koska sekin avaa merkittävällä tavalla kirkko-opillista keskustelua, jota ekumeenisissa yhteyksissä on käyty viimeisten vuosikymmenten aikana. Kolmannessa luvussa tulevat esille keskeiset teemat usko, sakramentit, virka. Asiakirjassa todetaan, että kun yhteiset päätöksenteon rakenteet puuttuvat, yhteisiä päätöksiä ei voida tehdä. Neljännessä luvussa esitellään mm. vaikeisiin moraalikysymyksiin liittyvää keskustelua – kyseisen luvun tematiikkana on kirkko maailmassa.

 

Kyseessä on opillinen asiakirja, jolla on merkitystä kirkkojen välisessä elämässä, mutta myös kristittyjen kohtaamisessa paikallisilla tasoilla. Vaikeuksista ja eroista huolimatta yksi ykseyden pilareista on yhteinen tehtävä, jota toteutetaan nimenomaan ruohonjuuritasolla, seurakuntien paikallisessa elämässä.

 

Veijo Koivula

Sirpa-Maija Vuorinen

 

Kuvat: Kirjoittajat ja Helena Lindqvist


Lounaan jälkeen siirryttiin Vapaaseurakunta Arkkiin, jossa pastori Risto Vappula kertoi Arkin historiasta ja toiminnasta. Hän kertoi Eeva Sakarisesta, joka oli kotoisin Myllyksen kylästä Inkerinmaal...
Aamupäivän teemasta Kirkko: yhteistä näkyä kohti käytiin vilkasta keskustelua, jota luotsasi alustuksen pitänyt pastori Miika Ahola. Esille tuli mm.
seuraavaa: Kysyttiin, mitkä ovat ne inhimilliset...
Vastuuviikon projektisihteeri Anna Hyvärinen esitteli vastuuviikon 2015
teemaa Ylitä raja! aiheesta tehdyn videon avulla. Hyvärinen totesi, että pakolaiset
ja turvapaikan hakijat ovat jo joutune...
Vuoden 2016 ekumeenisen rukousviikon teemaa ja aineistoa esitteli hallintosihteeri
Sirpa-Maija Vuorinen. Kansainvälisesti toimitettu aineisto on tällä kertaa
tehty Latviassa. Rukousviikon teeman...
Kansallisia ja kansainvälisiä kuulumisia kertoi pääsihteeri Heikki
Huttunen. Ekumeeniseen rukousviikkoon ja vastuuviikkoon sisältyvät
radiojumalanpalvelukset; vastuuviikolla Lapinlahdelta (Lapin...
Nonna Lemola-Palm kertoi Järvenpään ekumeniasta. 24.10. kokoonnutaan Arkin
tiloissa ja kierretään ev.lut. kirkossa, ortodoksisessa kirkossa, helluntaikirkossa
ja vapaakirkossa; myös Tuusula ja J...
Paikallisekumeenisten kuulumisten jälkeen siirryttiin ortodoksiseen
kirkkoon, jossa isä Aleksander Roszczenkon ja kanttori Minna Jokisen johdolla
toimitettiin ehtoopalvelus.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.