SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Paikallisekumeeninen foorumi 2005

Pafon osanottajat Herman Alaskalaisen kirkossa. Piispa Mikko Heikka ja teologinen sihteeri Irja Askola kertoivat Espoon hiippakunnan ekumeniasta.

Paikallisekumeeninen foorumi (Pafo) kokoontui 1.11. Espoossa. Pafo kokoaa yhteen paikallisekumeenisia toimijoita eri puolilta Suomea. Päivän aikana vierailtiin Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa, helluntaiseurakunnassa, Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkossa ja Tapiolan ev.lut. seurakunnassa. 

 

Piispa Mikko Heikan pitämän hartauden jälkeen hiippakuntasihteeri Irja Askola ja piispa kertoivat nuorimman evankelisluterilaisen hiippakunnan maahanmuuttajatyöstä ja vahvasta ekumeenisesta vuorovaikutuksesta Espoossa. Piispa korosti, että toisen kirkkokunnan hyvä säteilee hyvää myös muille kirkoille.

 

Kyösti Frestadius esittelee helluntaiseurakunnan kirkkoa.Arto Penttinen oli juuri valittu Maaningan ev.lut. seurakunnan kirkkoherraksi. Onnittelijana Jan Edström.Pastorit Kyösti ja Irma Frestadius esittelivät helluntaiseurakunnan ja kansainvälisen seurakunnan työtä kauniissa talkootyöllä rakennetussa kirkossa, jossa yhteisellä sovinnon lounaalla Majakka-seurakunnan pastori Antero Laukkanen kertoi verkostosta, jossa eri seurakuntien pastoreita kutsutaan säännöllisesti yhteen keskustelemaan ja rukoilemaan. Verkosto toimii 25 paikkakunnalla ja tähtäimessä on laajentaa sitä.

 

Ortodoksisessa Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkossa pastori Heikki Huttunen toimitti rukouspalveluksen. Paikallisen ekumenian jaoston sihteeri, pastori Veijo Koivula korosti, että on tärkeää kohdata kasvotusten ja pistää hyvät ideat kiertämään. Uusia toiminta-ajatuksia tallennetaan edelleenkin SEN:n kotisivuilla olevaan paikallisekumenian ideapankkiin. Sirpa-Maija Vuorinen valotti seuraavan rukousviikon virikeaineiston sisältöä, jonka viitekehys on Irlannissa.

 

Jan Edstöm jakoi kokemuksiaan Ateenan Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssista. Keskustelussa virisi ajatus, että laajat kotimaiset kristilliset tapahtumat kannattaisi järjestää ekumeenisesti. Mikäli esimerkiksi Helsingin ev.lut. seurakuntayhtymä tulevaisuudessa järjestää Armo-tapahtuman kaltaisia tapahtumia, voidaan ne toteuttaa ekumeenisesti.

 

Paikallisekumeenisen toiminnan kautta voidaan tukea myös heitä, joille ekumeeniset kysymykset ovat läsnä jokapäiväisessä arjessa. Tämä tuli esille Tapiolan seurakuntasalissa, jossa keskusteltiin ekumeenisista avioliitoista. Ekumeeniset pariskunnat kertoivat kokemuksistaan.

 

Eri kirkkoihin kuuluminen tuo liittoon henkistä ja hengellistä rikkautta, mutta myös kipua. Esimerkiksi ehtoollisyhteyden puuttuminen perheen sisällä voi olla kipeä kysymys. Foorumi päättyi kirkkoherra Antti Rusaman pitämään hartauteen.

 

Espoon luterilaisen hiippakunnan tuomiokapitulin tilat ovat kauniissa Kirkon kymppi -nimisessä rakennuksessa, Kirkkotie 10.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.