SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Paikallisekumeeninen foorumi 2006

Pafon osanottajat tuomiokapitulin portailla. Simo Salo ja muistojen maailma. Paikallisekumeeninen foorumi eli Pafo kokoontui Mikkelissä 27.9. Kyseessä oli tämän melko uuden perinteen neljäs tapahtuma. Kaikkien aikojen ensimmäinen Pafo pidettiin kolme vuotta sitten Helsingissä. Pafossa kohtaavat paikalliset ekumeenikot ja kansallisen neuvoston toimijat. Kokoontuminen Mikkelissä kuljetti osanottajia klassisen ekumenian valtaväylillä ja vireillä E4-poluilla. Mikkeliläiset kertoivat, että tiettyä jännitettä on aikaisemmin ollut niin kutsutun yhteiskristillisyyden ja perinteisen ekumenian välillä, mutta nykyään korostuu kristityt yhdessä -henki. Myös katolisen kirkon piirissä syntynyt focolareliike toimii Mikkelissä ekumeenisesti.

 

Päivän ohjelma alkoi kokoontumisella Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa. Isäntinä toimivat tuomiorovasti Simo S. Salo ja hiippakuntadekaani Ouri Mattila, joka toimitti ekumeenisen aamurukouksen yhdessä ortodoksisen kirkkoherran, isä Johannes Hätisen kanssa. Dekaani kertoi hiippakunnan ja tuomiokapitulin toiminnasta päivän johdannoksi.

 

Simo S. Salon synnynnäiset kertojanlahjat tulivat kaikkien iloksi hänen alustaessaan teemasta Antiekumeniasta ekumeniaan. Pääsimme Simon matkaan nuoruusvuosista tähän päivään. Kiinnostavaa oli, että niin ekumeenisesti aktiivisen ja valveutuneen ihmisen nuoruuteen eivät muut kirkkokunnat kuuluneet. Tätä taustaa vasten hän pitää itsekin aika suurena ihmeenä sitä, miten elämä on myöhemmin kuljettanut. Simo kertoi myös niistä henkilöistä, jotka eniten ovat vaikuttaneet hänen ekumeeniseen kehitykseensä. Professori Seppo A. Teinonen oli ehdoton avainhenkilö. Jatko-opintojen kautta Salo oli saanut suuria vaikutteita sellaisten tunnettujen katolisten teologien kuten Yves Marie-Joseph Congar, Hans Küng ja Edward Schillebeeckx. Simo S. Salo iloitsi erityisesti siitä sydämellisestä vieraanvaraisuudesta ja rakkaudesta, josta on saanut monien vuosien ajan nauttia ekumeenisissa kanssakäymisissä.

 

Paikallistason ekumeniasta Mikkelissä kertoi rovasti Marja Kosonen. Hänen ekumeeniset yhteytensä olivat lähteneet liikkeelle nuoruudessa helluntaiseurakunnan kitarakuorosta. Lähdimme Marja Kososen aikamatkassa 1970- ja 1980-lukujen kristittyjen yhteisiin vappujuhliin. Kristittyjen ykseyden rukousviikon yhteisellä viettämisellä on lyhyemmät juuret, sillä perinne alkaa viime vuosikymmeneltä. Mikkelissä on ollut tapana järjestää rukousviikon aikana useita tilaisuuksia eri seurakunnissa. Kososen mukaan ekumenian tunnettuisuus ei kuitenkaan ole kovin suuri. Periaatteellista myötämielisyyttä kyllä löytyy, muttei vahvaa aktiivisuutta. Tiettyä jännitettä on aikaisemmin ollut yhteiskristillisyyden ja perinteisen ekumenian välillä. Uutena toimintana on Mikkelissä tullut mukaan E4-työskentely ja toisaalta esim. katolisen kirkon piirissä syntynyt focolareliike toimii ekumeenisesti.

 

Rovasti Seppo Väisänen esitteli MESK:n eli Maailman evankelioimisen Suomen Keskuksen ja E4-toiminnan aluetyöryhmän työskentelyä. Yhdessä evankeliumia eteenpäin on tunnus, joka luonnehtii Väisäsen mukaan hyvin E4-toimintaa. Kyse on avoimesta verkostosta, johon kuuluu kristittyjä vapaaseurakunnasta, helluntaiseurakunnasta, pelastusarmeijasta, evankelis-luterilaisista seurakunnista, City-seurakunnasta sekä Temppeliseurakunnasta. E4-toiminnassa käytetään termiä ”kristityt yhdessä” ja pyritään välttämään yhteiskristillisyyden nimitystä.

 

Rovasti Raimo Vänskä alusti teemasta Ekumeeninen suvaitsevaisuus. Hän kertoi, että lokakuussa järjestetään Kotkassa kristillinen elokuvatapahtuma Minäkö suvaitsematon? Tapahtuman teemat ovat ajankohtaisia mutta myös ajattomia: seksuaalisuus, sairaus, uskonto, ihonväri, kulttuurierot, mielipiteen vapaus ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus. Elokuvat näyttävät ilmiöitä ympäri maailmaa, mutta ne koskettavat myös omaa läheisintä elämänpiiriämme. Ne haastavat meitä tutkimaan kriittisesti omia suvaitsevaisuutemme rajoja ja erilaisuuden sietokykyämme.

 

Kotkan seudun seurakuntien neuvottelukunta kokoontuu kolmesti vuodessa laatimaan yhteisiä suunnitelmia ja niiden kautta edistämään suvaitsevaisuutta. Kotkan ekumeniaan sisältyvät vapunaaton kevätjuhlat ja ekumeeniset työntekijäkokoukset sekä Ikkuna elämään -kirjoitukset kaupunkilehti Ankkurissa. Vuosien varrella on yhdessä järjestetty myös isompia tapahtumia, kuten Elämän merkit – Etelä-Kymenlaakson missio (1991), Nuorten GO-Missio (1995), hiippakunnallinen Riemuvuositapahtuma (2000), Toivon seminaari (2001), Toivon Missio (2002).

 

Raimo Vänskä kertoi myös lähetyskentillä koetusta suvaitsevaisuudesta Tansaniassa sekä David Aikmanin kertomasta Kiinan lähetystyöstä. Kotimaassa E4-prosessi rohkaisee ja tukee kristittyjen yhteistä evankelioimistyötä. Tavoitteena on antaa jokaiselle Suomessa asuvalle mahdollisuus ymmärtää evankeliumi ja vastaanottaa Jeesus omaksi Vapahtajakseen. Vuosi 2007 on nimitetty Rakas Raamattu -teemavuodeksi. Teemavuoden tarkoituksena on tehdä Raamattua tunnetuksi, innostaa ihmisiä lukemaan Raamattua sekä palauttaa sen arvovaltaa.  

 

Vänskän alustuksen pohjalta käytiin keskustelu, jonka jälkeen siirryttiin kahville. Kahvitarjoilun jälkeen käytiin läpi ajankohtaisia asioita. Pafoon kokoontuneet esittäytyivät ja samalla käytiin läpi eri paikkakuntien ekumeenisia työskentelytapoja ja organisoitumista.

 

Suomalaiseen paikallisekumeniaan liittyvää kuulumiskierrosta johti PEJ:n sihteeri Veijo Koivula. Hän kertoi, että elokuun lopussa kuoli Pohjois-Italiassa Pinerolon hiippakunnan emeritus-piispa Pietro Zagetti. Hän oli vieraillut Oulussa vuonna 2001 ja osallistunut tuolloin luterilaiseen messuun. Kirkkokahveilla hän oli käyttänyt puheenvuoron, jossa oli kertonut evästäneensä Ouluun katolisen kirkon työhön lähteneitä ystäviään kolmella neuvolla: 1. Älkää yrittäkö käännyttää luterilaisia. 2. Rakastakaa heidän kirkkoaan yhtä paljon kuin omaanne. 3. Kokoontukaa yhdessä Jumalan sanan ääreen. Se on valo, joka johtaa teidät yhteiselle tielle.

 

Koivula kertoi, että edellisessä viikonvaihteessa Oulussa oli järjestetty E4-prosessiin liittyvä Totuus-tapahtuma. Siitä oli ollut uutinen paikallisessa lehdessä. Eräs tapahtuman järjestäjistä oli haastattelussa sanonut näin: ”Töitä on pitänyt tehdä, mutta Jumala on järjestänyt asiat.” Edelleen hän oli todennut, että kristillisillä kirkoilla on yhteistä 99 % ja eroja vain yhden prosentin verran. Koivula totesi, että suomalaisen ekumenian lempilapsi on tammikuun rukousviikko. Sillä on pitkät perinteet ja sen vietto on laajentunut hyvin monille paikkakunnille. Paikallisen ekumenian jaoston saamien tietojen mukaan – ja nämä tiedot eivät ole kovin kattavat – rukousviikolla oli ekumeenisia tapahtumia ainakin 18 paikkakunnalla. Tapahtumien lukumäärä on moninkertainen, sillä monilla paikkakunnilla järjestettiin viikon aikana useita tapahtumia. Vakiintuneita toimintatapoja ovat myös Maailman rukouspäivän vietto maaliskuun alussa sekä pastorien kokoontuminen rukousaamiaiselle säännöllisesti. Uusia löytöjä ovat olleet alustajalle mm. ekumeeninen toiminta kirkkojen tietotekniikka-asioissa (IT@kirkko-tapahtuma Tampereella huhtikuussa 2006) tai ekumeeninen jumalanpalvelus Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin 35-vuotisjuhlien yhteydessä kuluvana vuonna elokuussa Oulussa.

 

Arto Kortemaa esitti katsauksen E4-työskentelyn tilanteesta eri puolilla Suomea. Keskustelun jälkeen siirryttiin kansallisiin ja kansainvälisiin ekumeenisiin kuulumisiin, joista alusti pääsihteeri Heikki Huttunen. Hän mainitsi, että ensi vuoden syksyllä on Oulussa luterilaisen kirkon järjestämät jumalanpalveluselämän neuvottelupäivät, joiden valmisteluun on myös Suomen ekumeeninen neuvosto kutsuttu mukaan. Neuvottelupäivien teema liittyy Mikael Agricolan juhlavuoteen. Romanian Sibiussa järjestetään syyskuussa 2007 kolmas Euroopan ekumeeninen kokous. Aikaisemmat ovat olleet Baselissa (1989) ja Grazissa (1997). Sibiussa käsitellään Charta Oecumenicaa ja pohditaan ”kirkkojen välistä liikennettä”. Isä Heikki Huttunen kertoi myös KMN:n toiminnan tuoreimpia kuulumisia. Yhteisen rukouksen merkitystä tahdotaan korostaa ja toisaalta päätöksenteossa on siirrytty konsensus-ajatteluun. KMN:n ja helluntaiherätyksen välillä on käynnissä neuvottelut.

 

Rukousviikon 2007 teemaa, aineiston alkuperää ja sisältöä esitteli Sirpa-Maija Vuorinen. Vastuuviikon 2007 teeman ja toimintamuodot esitteli Sanna Ylä-Jussila.

 

Tapahtuma päätettiin yhteiseen rukoukseen Vapaakirkossa pastori Heino Paakkisen johdolla.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.