SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Paikallisekumeeninen foorumi 2009

Pafon 2010 virallinen potretti ortodoksisessa kirkollishallituksessa Kuopiossa (kuva: Harri Peiponen) Nykyajan ilmaisulla ikonista voidaan sanoa, että se on hengellinen kestokulutushyödyke, rukouksen apuväline, jota ilman voidaan rukoilla, mutta se edesauttaa rukoilemista, totesi piispa Arseni ortodoksiseen kirkollishallitukseen Kuopioon 28.9. kokoontuneille Paikallisekumeenisen foorumin osallistujille.


Pafon teemana oli kuvan käyttö kirkkojen perinteissä. Foorumiin osallistui edustajia ortodoksisesta kirkosta, katolisesta kirkosta, evankelis-luterilaisesta kirkosta, vapaakirkosta ja helluntaikirkosta

Foorumi aloitettiin rukouspalveluksella ortodoksisen kirkollishallituksen toimitalon kirkossa. Tämän jälkeen oli kahvihetki arkkipiispa Leon residenssissä, jossa myös kuultiin aamupäivän alustukset. Ortodoksisen kirkon kuvan teoloigaa valotti piispa Arseni ja ev.-lut kirkon kuvan teologiasta alusti pastori Pirkko Koistinen.

 

Lounas tarjottiin Kuopion ev.-lut. keskusseurakuntatalossa, jossa myös jatkui keskustelu kuvista. Isä Paolo Berti alusti katolisesta näkökulmasta ja pastori Arto Kortemaa vapaakirkollisesta.

 

Projektisihteeri Anna Hyvärinen esitteli ekumeenista ja sen valokuvanäyttelyä, jossa ihmiskaupan raadollisuus selkiytyy konkreettisella tavalla.

 

Paikallisekumeeniseen foormiin osallistuneet saivat myös mahdollisuuden tutustua Kuopion Elim-seurakuntaan, joka on Helluntaikirkon seurakunta ja toimitilat sijaitsevat aivan ev.-lut. keskusseurakuntatalon vieressä. Tervetulosanat lausui pastori Jari Sjöstrand ja vapaiden suuntien historiaa Kuopiossa valotti pastori Tapio Annala.

 

sihteeri, pastori Veijo Koivula johdatteli pafolaiset kuulumiskierrokseen paikallisekumeniasta. Kansalliset ja kansainväliset kuulumiset toi pääsihteeri Heikki Huttunen. teemaan ja aineistoon tutustutti Sirpa-Maija Vuorinen.

 

Paikallisekumeeninen foorumi oli jälleen koonnut yhteen eri puolilta maatamme saapuneet paikallisekumeeniset toimijat. Toistensa seurasta virkistyneenä, hengen ja ruumiin ravintoa saaneina oli iloisin ja rauhallisin mielin hyvä suunnata kohti kotiseutuja.

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.