SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vastakkainasettelusta yhteyteen – Paikallisekumeeninen foorumi 2017

Viidennentoista kerran kokoonnuttiin Paikallisekumeeniseen foorumiin ja tällä kertaa Lohjalle 6.10.2017. Foorumilla on jonkinlainen historia takanaan, mutta kokoontuminen hartauteen Pyhän Laurin kirkkoon liitti foorumilaiset vuosisatojen historiakerrostumiin 1200-luvulta 1500-luvun kautta tähän päivään. Reformaation merkkivuoteen nivoutuvasta teemasta kuultiin kiintoisat alustukset ja käytiin keskustelua. Iltapäivällä kokoonnuttiin Vapaaseurakunnan kirkossa, jossa muun muassa kuultiin paikallisia kuulumisia. Tiiviin päivän päätökseksi tutustuttiin Karjalan valistajien kirkkoon.

 

Aamurukouksen Pyhän Laurin kirkossa toimittivat pastorit Piia Korpijaakko ja Panu Mäkelä. Lehtori Simo Jouhi johdatteli Pyhän Laurin kirkon ja Lohjan seurakunnan historiaan. Seurakunnan perustaminen Lohjalle liittyy Birger Jaarlin johtamaan ristiretkeen 1200-luvun puolivälissä. Pyhän Laurin kirkon rakentaminen liittyy suunnilleen Lutherin aikaan. Kirkko on maassamme harvinainen kuvakirkko. Simo Jouhi kertoi, että rikas ornamentiikka viittaa viinipuuhun eli Kristukseen. Olemme viinipuun oksia. Kirkon seiniä kiertää 12 vihkiristiä. Birgittalainen traditio on vahva ja keskeisenä teemana on Neitsyt Maria.

 

Kirkosta siirryttiin kauniiseen 1950-luvulla valmistuneeseen, Aarne Ervin suunnittelemaan seurakuntataloon. Siellä saatiin olla enkelin siipien suojassa. Näin kertoi kirkkoherra Juhani Korte tervetulopuheessaan. Muotopuhtaan rakennuksen saliosan katto antaa vaikutelman enkelin siivistä.

Kirkkoherra kuljetti pafolaiset edellisen sunnuntain ev.-lut. kirkon enkelien päivään, Mikkelinpäivään.

- Jumala kutsuu meitä työtovereikseen ja myös enkeleikseen. Toisessa Mooseksen kirjassa sanotaan: Minä lähetän enkelin kulkemaan edelläsi. Juhani Korte muistutti myös siitä, että Kristus voitti syyllisyytemme ja meidät on kutsuttu olemaan enkeleinä toinen toisillemme.

 

Vastakkainasettelusta yhteyteen – ekumeeniset toimintaohjeet ja käytäntö

Vastakkainasettelusta yhteyteen on vuonna 2013 julkaistu asiakirja, joka luo perustaa reformaation 500-vuotisen historian ekumeeniselle muistamiselle yhdessä – vastakkaisella tavalla kuin aiempien satavuotisjuhlien aikaan. Teemasta alustivat dosentti Tomi Karttunen (ev.-lut.) ja TT, isä Toan Tri Nguyen (kat.).

 

Dosentti Tomi Karttunen esitteli ensimmäiseksi Filippiläiskirjeen 2. luvusta ajatuksen Iloitkaa.

- Perusnäkynä on kytkeytyminen kirkon apostoliseen tehtävään. Leiturgia, martyria ja diakonia kuuluvat yhteen kuten martyria, diakonia, koinonia. Isä lähetti Pojan ja Poika lähetti apostolit todistamaan Kristuksesta maailman valona. Joskus on kamppailtavakin totuudesta, mutta ilon ja voiman lähde ei saa kadota. Näin toteaa paavi Franciscus kehotuskirjeessään Evangelii gaudium / Evankeliumin ilo. 

 

Tomi Karttusen esitys luettavissa alla.

 

TT, isä Toan Tri Nguyen totesi, että reformaatiota ei voi ajatella ilman katolisen taustan tuntemista.

- Katolisessa kirkossa ajatellaan, että reformaation merkkivuotta voidaan lähestyä erityisesti katumuksen näkökulmasta. Oppikeskusteluissa avautuu tilaisuus ottaa esille kaikki vastakkaisuudet. Nyt on kuitenkin haluttu korostaa, että vastakkainasettelusta on mahdollisuus päästä myös eteenpäin, yhteyteen.

- Paavin vierailu Lundissa, yhteinen jumalanpalvelus ja siihen liittynyt yhteisen julistuksen allekirjoittaminen olivat konkreettinen osoitus siitä, miten kirkoissa on hyvää tahtoa toteuttaa Vastakkainasettelusta yhteyteen -asiakirjan sisältöä. 

 

Isä Trin alustus luettavissa alla.

 

Kommenttipuheenvuorot 

esittivät isä Kalevi Kasala (ort.) ja pastori Hannu Lahtinen (vap.).

Toimintaohjeet voi todellakin lukea laajemmin, käsittämään kaikkien kirkkojen yhteyksiä, totesi isä Kalevi.

- Ristin kautta Kristus astuu tuonelaan ja kukistaa kuoleman vallan. Evankeliumi tarkoittaa ilosanomaa. Sen takia ristin juurelle ei jäädä suremaan, vaan iloitsemme siitä, mitä Kristus on puolestamme tehnyt.

 

Pastori Hannu Lahtinen kertoi ottavansa lämpimästi vastaan Tomi Karttusen ehdotuksen, että kirkon missionaalisuutta pohdittaisiin myös paikallisesti.

- Olisi hyvä, jos kirkot pohtisivat yhdessä myös sitä, miten ne voisivat reagoida niihin tahoihin, jotka pyrkivät saattamaan uskonnot joko kielletyiksi tai ainakin naurunalaisiksi.

 

Kommenteista lisää alla.


Iltapäivä Vapaaseurakunnassa

Lounaan jälkeen siirryimme Lohjan vapaakirkkoon. Hartauden ja seurakunnan esittelyn piti Lars Karlsson. Hän kertoi seurakunnan perustetun 1963 ja kirkon rakennetun 1977. Kirkkosalin lisäksi kiinteistössä on seurakunnan toimisto- ja kerhotiloja. Myös ViaDian kirpputori toimii kiinteistössä. ViaDia ry on Suomen Vapaakirkon arvoihin perustuva valtakunnallinen diakoniatyön kattojärjestö kymmenille diakoniatyötä tekeville yhdistyksille. Lars Karlsson korosti, että Lohjan vapaaseurakunta on raamattu-uskollinen seurakunta.

 

Taitavana kanttorina toimi Johanna Hagert, jolla on runsaasti ekumeenista yhteistyön kokemusta. Hän kertoi toimineensa kanttorina seitsemässä seurakunnassa Lohjalla. Seurakuntana saimme yhtyä moniin lauluihin kirjasta Lauluja Jeesuksesta, joka on Ev.-lut. Herätysseuran toimittama.

 

Ekumeenisen rukousviikon 2018

sisältöä valotti hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen. Rukousviikon kansainvälinen aineisto on valmistunut Karibian alueella. Nykyään Karibian eri perinteiden kristityt näkevät Herran käden olleen voimallinen orjuuden lopettamisessa. Heitä yhdistää kokemus siitä, että Jumalan pelastava toiminta tuo vapauden. Siksi Mooseksen ja Mirjamin laulu (2. Moos. 15:1–21.) katsottiin mitä sopivimmaksi Kristittyjen ykseyden rukousviikon 2018 teemaksi. Siinä on kyse sorrosta vapautuneiden voitonlaulusta. Tätä teemaa on käsitelty myös Karibian kirkkojen konferenssin workshopissa elokuussa 1981 kirjoitetussa laulussa, Voimallas Herra (The Right Hand of God), josta on tullut monille eri kielille käännetty alueen ekumeenisen liikkeen tunnuslaulu. on nyt myös suomennettu.

 

Ekumeenisen vastuuviikon

koordinaattori Katariina Väisänen kertoi vastuuviikkoa tänä vuonna vietettävän 22. –29.10. ja teemana on . Naisiin ja tyttöihin kaikkialla maailmassa kohdistuu syrjintää ja väkivaltaa heidän sukupuolensa vuoksi. Monelta on evätty oikeus tehdä omaa elämäänsä ja yhteisöään koskevia päätöksiä. Köyhyyden ja konfliktien keskellä tyttöjen ja naisten mahdollisuudet tulla kuulluiksi ovat erityisen heikot. Jokainen meistä voi kuitenkin vaikuttaa siihen, että tytöt ja naiset saavat äänensä kuuluviin.

 

Paikallisekumeenista kuulumiskierrosta

johti SEN:n Paikallisekumenian jaoston sihteeri, rekisterinjohtaja Veijo Koivula. Kierroksella kuultiin eri paikkakuntien ekumeniasta. Oulussa järjestetään säännöllisesti ekumeenisia jumalanpalveluksia ja Espoossa oli vietetty katolisen hiippakunnan messua luterilaisessa kirkossa. Lohjalta saatiin informaatiota Lohjan Virkkalan Kastlähteestä, jossa ensimmäiset lohjalaiset kastettiin jo 1200-luvulla. Lähteellä on järjestetty ekumeenisia rukoushetkiä. Lohjan ekumeeniset naiset ovat näiden järjestelyissä olleet aktiivisia. Lohjan ekumeeniset naiset palkittiin myös 2015 vuoden ekumeeninen teko -tunnustuksella.

 

SEN:n kuulumiset ja kiitokset hyvästä päivästä

SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Auvinen kiitti Pafon isäntäseurakuntia lämpimästä vieraanvaraisuudesta. Hän informoi, että SEN:ssa on kuluvan vuoden alusta aloittanut seitsemän jaostoa, joista Paikallisekumenian jaosto on tämän foorumin takana. 

 

Uutena jaostona aloitti Yhdenvertaisuusjaosto, joka lähti pohtimaan, mitä yhdenvertaisuus on. Teologisen ja opillisen keskustelun jaostolle on annettu tehtäväksi kasteen vastavuoroisen tunnustamisen asiakirjan valmistelu. Yhteiskunnallisen keskustelun jaosto on toimintansa aluksi keskittynyt vihapuhe-teemaan ja on järjestämässä myös seminaaria. Lapsi- ja nuorisotyön jaosto keskittyy nuoria tavoittavaan ekumeeniseen toimintaan ja järjestää edelleenkin Ketko-koulutusta. Kasvatusasioiden jaosto järjestää seminaarin Uskonto, valta ja vuoropuhelu. Siinä haetaan vastauksia kysymyksiin: Miksi uskonto sotkeutuu politiikkaan? Mistä kasvaa uskonnollinen ekstremismi? Miten uskonnot edistävät rauhaa? Ruotsinkielinen jaosto kokoontuu marraskuussa Porvooseen piispan kokoon kutsumaan suomenruotsalaiseen foorumiin.

 

Viikon kuluttua vietetään SEN:n satavuotisjuhlaa. Näihin juhlallisuuksiin pääsihteeri toivotti kaikki tervetulleeksi. 

 

Päätös ja siunauksin matkaan

Päätöshartauteen Pafon väen johdattelivat isä Kalevi Kasala ja pastori Hannu Lahtinen, joka muun muassa luki Niilo Rantasen runon Viisi pappia taivaan portilla.

 

Foorumin viimeisin osuus oli tutustuminen Karjalan valistajien kirkkoon. Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan kuuluva kirkko kokoaa Länsi-Uusimaan ortodokseja palveluksiin ja tapahtumiin. Kirkon pappina toimii isä Kalevi Kasala.

 

Kaunis sakraalitila on rakennettu viehättävään funkkistaloon, joka aikanaan on toiminut Lohjan kunnanlääkärin virkatalona ja kotina. Isä Kalevi Kasala esitteli kirkkotilaa, sen ikoneita ja kirkon esineistöä. Keskustelimme myös ortodoksisen kirkkotilan eri osista, niiden merkitykestä ja symboliikasta. 

 

Monipuolinen Pafo-päivä oli päätöksessä. Monin eväin varustettuna palasimme jokainen omille kotikonnuillemme.

 

Teksti ja kuvat: Veijo Koivula ja Sirpa-Maija Vuorinen


Yhteinen apostolimme kirjoittaa Filippiläisille tunnetut, mutta edelleen ajankohtaiset ja rohkaisevat sekä inspiroivat sanat: ”Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutus...
Tänä vuonna 2017 vietetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa; samalla koittaa sellaisen tapahtuman merkkivuosi, jolla oli suuria seurauksia kristinuskolle ennen kaikkea Euroopassa. Vuonna 1517 Mar...
Toimintaohjeet voi todellakin lukea laajemmin, käsittämään kaikkien kirkkojen yhteyksiä. Ristin kautta Kristus astuu tuonelaan ja kukistaa kuoleman vallan. Evankeliumi tarkoittaa ilosanomaa. Sen takia...
Kommentoija kerto Hämeenlinnan paikallisesta lehdestä huomanneensa, että ortodoksisessa kirkossa oli dosentti Jaakko Rusama alustamassa yhteisestä todistuksesta ja luterilaisessa kirkossa oli paneelik...
Ja katso, jo yö oli tullut ja minä taas uneksin,
niin saavuin matkalta ajan ma portille Saalemin.
Näin Pietarin, vartiomiehen,
joka tutkien kirjojaan nyt puntaroi kenelle avoin on ovi tai s...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.