SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kommenttipuheenvuoro: isä Kalevi Kasala, ortodoksinen kirkko

Toimintaohjeet voi todellakin lukea laajemmin, käsittämään kaikkien kirkkojen yhteyksiä. Ristin kautta Kristus astuu tuonelaan ja kukistaa kuoleman vallan. Evankeliumi tarkoittaa ilosanomaa. Sen takia ristin juurelle ei jäädä suremaan, vaan iloitsemme siitä, mitä Kristus on puolestamme tehnyt.

 

Jaakobin liturgia poikkeaa hieman ’normaalista’ liturgiasta, mutta siinä on kohta, jossa korostetaan niiden yhteyttä, jotka kokoontuvat yhteen. Opetettavien liturgian päättyessä sanotaan ’tuntekaa toisenne’.

Ekumeniassa on erittäin tärkeää, että tunnemme toisemme. Se mahdollistaa toisen kunnioittamisen ja toiselta oppimisen. Toisesta ihmisestä ja toisesta ryhmästä tulee löytää jotakin sellaista, jonka voimme omaksua itsellemme. Tämä on vanha kristillinen ajatus. Tämä avoimuus on tärkeää.

 

Kalevi Kasala kertoi, että on itse saanut oppia paljon toisten kirkkojen jäseniltä ja kokenut, että on syntynyt yhteys. On tärkeää löytää kohtaamisen paikkoja ja saada ikään kuin kasvot toiselle kirkkokunnalle ja sen jäsenistölle.

 

- Rehellisyyden nimissä ei tule unohtaa myöskään niitä asioita, jotka erottavat meitä toisistamme. Tarvitaan myös kipua ja sydämen katumusta kirkon hajanaisuuden takia.

 

Kalevi Kasala palasi isä Trin alustukseen, kun hän totesi Lutherista, että hänellä oli intohimoinen kysymys Jumalasta Isä Kalevi totesi, että tätä intohimoa mekin tarvitsemme. Suomessa elämme rinnakkaiselossa ja meillä on hyvä yhteys keskenämme kaikkien kirkkojen välillä.

 

- Tätä yhteyttä voidaan parantaa ja monipuolistaa ja voimme katsoa sekä peiliin että toinen toisiamme silmiin ja pyrkiä myös kohti ykseyttä. Antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen, meidän Jumalamme haltuun. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.