SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kommenttipuheenvuoro: pastori Hannu Lahtinen, Vapaakirkko

Kommentoija kertoi Hämeenlinnan paikallisesta lehdestä huomanneensa, että ortodoksisessa kirkossa oli dosentti Jaakko Rusama alustamassa yhteisestä todistuksesta ja luterilaisessa kirkossa järjestettiin paneelikeskustelu reformaation merkkivuoteen liittyen.

 

Lahtinen mainitsi paikallisekumeenisen ideapankin SEN:n verkkosivuilla ja totesi, ettei siihen ole paljoa lisättävissä. Hän kertoi ottavansa lämpimästi vastaan Tomi Karttusen ehdotuksen, että kirkon missionaalisuutta pohdittaisiin myös paikallisesti.

 

- Olisi hyvä, jos kirkot pohtisivat yhdessä myös sitä, miten ne voisivat reagoida niihin tahoihin, jotka pyrkivät saattamaan uskonnot joko kielletyiksi tai ainakin naurunalaisiksi. Paikallisekumenia on hyvin kotikutoista.

 

- Luterilainen kirkko on sekä taloudellisesti että muutoin huolehtinut siitä, että Suomessa ekumenia on juuri niin pitkällä kuin se on.

 

- On myös hyvä, että katolisen kirkon ja luterilaisten kirkkojen vastakkainasettelusta yhteyteen -asiakirja on laajemmassa ekumeenisessa käsittelyssä. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.