SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Erilaiset avioliittokäsitykset - rikkautta ja jännitettä

Yliopistonlehtori, dosentti Jouko Kiiski luennoi Paikallisekumeenisessa foorumissa Joensuusssa 5.10.2018 teemalla Erilaiset avioliittokäsitykset - rikkautta ja jännitettä. Esiys on ladattavissa pdf-muodossa.


jouko_kiiski_erilaiset_avioliittokasitykset__rikkautta_ja_jannitetta.pdfSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.