SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kasvatus ekumeenisissa perheissä - ortodoksinen näkökulma

Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian apulaisprofessori Pekka Metson esitelmä Kasvatus ekumeenisissa perheissä - ortodoksinen näkökulma paikallisekumeenisessa foorumissa Joensuussa 5.10.2018. Esitykseen voi tutustustua pdf-muodossa.

pekka_metso_ortodoksiseen_uskontokasvatukseen(1).pdf


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.