SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pienimmän lantin yhteisö (Fellowship of the Least Coin)

(PLY) on maailmanlaajuinen ekumeeninen rukousliike rauhan, oikeudenmukaisuuden ja sovituksen puolesta. Yhteisö perustettiin vuonna 1956 intialaisen Shanti Solomonin toimesta. Tänä päivänä liike on levinnyt yli 80 maahan. Liikkeen toimintaidea on yksinkertainen: kukin jäsen tallettaa oman maansa pienimmän lantin (suomalaiset siis viisisenttisen) joka kerran rukoillessaan rauhan, oikeudenmukaisuuden ja sovituksen puolesta. Kerran vuodessa nämä lantit kootaan ja ohjataan yhteisön tilille. Pienimmistä lanteista kertyneillä varoilla tuetaan naisten projekteja eri puolilla maailmaa. 

 

Jäsenet toimivat itsenäisesti ja rukoilevat PLY:n rukousaatteen mukaisesti kodeissaan. Vuoden aikana kootut lantit siunataan Lanttikirkoissa. Niistä pyritään mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan :n Näkyvä Nainen-lehdessä. NNKY-liitosta on mahdollisuus saada Pienimmän lantin yhteisön esitteitä ja käännöksiä Lanttikirkkojen hartausteksteistä. NNKY-liitto myös kokoaa vuoden aikana kerätyt lantit ja siirtää ne PLY:n tilille. Tarvittava tilinumero on: Keräystili/PLY, Sampo 800013-704005.

 

PLY:n kontaktihenkilöitä Suomessa ovat Maija Vuorinen Tuusulan evankelis-luterilaisesta seurakunnasta ja Outi Piiroinen-Backman Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta. Heiltä saa lisätietoja Pienimmän lantin yhteisöstä.

 

 

 

Pienimmän lantin yhteisön rukous

Rakas Luojamme.

Tuomme itsemme Sinun jumalallisen läsnäolosi huomaan kiittääksemme Sinua elämän yltäkylläisistä lahjoista. Kiitämme erityisesti Pienimmän lantin yhteisöstä, joka liittää meidät yhteen rakkaudessa ja anteeksiantamuksessa kautta koko maapallon. Me rukoilemme, että vapauttaisit meidät kaikista epäilyksistä ja ennakkoluuloista. Innoita meidät elämään solidaarisina kaikkien ihmisten kanssa, jotta voisimme tuntea antamisen ja saamisen ilon. Rakas Jumala, ota vastaan tämä pienin lantti, rakkauden merkki. Auta meitä muistamaan näiden lanttien ihmeitä. Opeta meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen elämän ja ylösnousemuksen osoittamalla tavalla kunnioittamaan ja rakastamaan luomakuntaasi.

Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.