SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pyhä Franciscus ja ekumenia

Pyhä Franciscus saarnaa linnuille. Giotton kuuluisa maalaus.

SEN:n Paikallisen ekumenian jaosto tutustui 30.5.2011 Itäisellä Uudellamaalla, Porlammilla sijatsevaan San Damianon osuuskuntaan. Pauli ja Eeva Annala esittelivät viehättävässä maalaismiljöössä sijaitsevaa yhteisöä, jolle vanhan maatilan rakennukset suovat käytännölliset ja kauniit puitteet.

 

Osuuskunnalla ei ole vielä hengellistä sääntöä, mutta sitä ollaan hahmottelemassa. Keskeisimpiä asioita ovat pyhä yksinkertaisuus, kristillisen veljeyden ja sisaruuden vaaliminen sekä evankelinen elämänmuoto. Alusta lähtien on pyrkinyt luomaan yhteyksiä ekumeenisesti, esimerkiksi Valamon kansanopistoon sekä Studium Catholicumiin.

 

Pyhän Franciscuksen anti ekumenialle

 

Pauli Annala piti alustuksen aiheesta Pyhän Franciscuksen anti ekumenialle. Keskiajalla termi ekumenia tarkoitti silloista tunnettua asuttua maailmaa. Itse termiä ei käytetty siinä merkityksessä kuin me sen tunnemme. Läntinen kristikunta oli melko yhtenäinen ja Rooman kirkko sulki lännessä sisäänsä lähestulkoon kaikki kristityt – pieniä hereettisiä liikkeitä lukuun ottamatta. 1500-luvulla tilanne muuttui reformaation takia täysin. Rooman kirkon ekumeeninen avaus tapahtui oikeastaan vasta 1950-luvun lopulla ja erityisesti Vatikaanin toisessa konsiilissa 1960-luvun alkupuolella.

 

Pyhyys on kristillisten kirkkojen elävä ja eläväksi tekevä elementti (De ecclesia. Lumen gentium; suomeksi: Kirkosta. Vatikaanin 2. kirkolliskokouksen dogmaattinen konstituutio).  Ekumeenisessa liikkeessä on kyse kristittyjen paluusta juurille. Juurille palaaminen vie meidät kohti alkuykseyttä, joka puolestaan on Pyhän Kolminaisuuden ykseyttä. Franciscukselle rakkaimpia Raamatun kohtia oli 2. Kor. 8:9 ”Vaikka Hän oli rikas, tuli Hän meidän tähtemme köyhäksi, jotta me Hänen köyhyydestään rikastuisimme.” Jumalassa olemme rikkaita hänen rikkauksistaan. Mutta kun kuvittelemme omistavamme jotain, kiinnitymme siihen ja tulemme köyhiksi. Mutta me voimme jälleen rikastua Kristuksen köyhyydestä.

 

Franciscuksen ekumeenisen ajattelun voi Pauli Annalan mukaan tiivistää näin: ykseydestä todistaminen omalla elämällä. Annala kuitenkin korosti, ettei tämä voi tapahtua erillään kirkon traditiosta, ordosta ja virasta. Mitä lähempänä olemme Kristusta, sitä läheisemmiksi tulemme toisillemme. Ykseys kirkkojen ja kristittyjen välillä ei ole vain horisontaalista vaan ennen kaikkea vertikaalista. Kristus on Jumalan Logos – yksi logos-termin kahdestatoista merkityksestä on ”perusteltu väite”.

 

Keskustelua ja ateriayhteyttä

 

Alustuksen pohjalta käytiin keskustelua mm. ykseyden keskeisistä asioista sekä dogmatiikan, tradition ja ykseyden keskinäisestä suhteesta. Keskustelun jälkeen toimitettiin päivärukous, Ad Sextam. Tämän jälkeen kokoonnuttiin San Damianon osuuskunnan päärakennukseen italialaisvaikutteiselle hyvin maittavalle lounaalle. Iltapäivällä porauduttiin paikallisen ekumenian tilanteeseen. Jaostossa on edustajia eri puolilta maatamme.


Ekumenia-sanaa sen nykyaikaisessa merkityksessä ei Franciscuksen (k. 1226) aikana vielä käytetty eikä Franciscus näin ollen tuntenut sanaa “ekumenia”. Läntinen kristikunta oli tunnustuksellisesti melk...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.