SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEITSEMÄS PÄIVÄ: TODISTAMINEN 

Waterdrops4, Tallia, freeimages.com


"Anna minun juoda" (Joh. 4:7)

 

4. Moos. 20:1–11 Israelilaiset Meribassa

 

Psalmi 119:10–20 "Sinun sanaasi minä en unohda"

 

Room. 15:2-7 "Jumala... antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä"

 

Joh. 4:7–15 "Anna minun juoda"

 

Kommentaari

 

Kristittyjen tulisi luottaa siihen, että toisten, jopa toisten uskonnollisten perinteiden kohtaaminen ja kokemusten vaihto heidän kanssaan voi muuttaa meitä ja auttaa meitä yltämään kaivon syvyyksiin. Muukalaisten lähestyminen siinä toivossa, että saisimme juoda heidän kaivostaan, avaa meille ne "Jumalan ihmeet", joita julistamme.

 

Jumalan kansa oli autiomaassa vailla vettä, ja Jumala lähetti Mooseksen ja Aaronin antamaan vettä kalliosta. Samalla tavoin Jumala usein vastaa tarpeisiimme toisten ihmisten kautta. Kun huudamme Jumalaa hädässä avuksemme niin kuin samarialainen pyysi Jeesusta: "Herra, anna minulle sitä vettä", ehkäpä Herra on jo vastannut rukouksiimme antamalla jonkun lähimmäisemme haltuun sen, mitä me pyydämme. Ja niin meidän tulee kääntyä myös heidän puoleensa ja pyytää: "Anna minun juoda".

 

Joskus vastaus tarpeeseemme on jo ympärillämme olevien ihmisten elämässä ja hyvässä tahdossa. Opimme Brasilian Guarany-kansalta, kuinka heidän kielessään "uskonnolle" ei ole mitään muusta elämästä erillistä sanaa. Ilmaisu mitä he yleensä käyttävät, merkitsee kirjaimellisesti "hyvää tapaamme olla" (“ñande reko katu”). Tämä ilmaisu viittaa koko kulttuuriseen järjestelmään, joka sisältää myös uskonnon. Uskonto on siten osa Guaranyn kulttuurista järjestelmää samoin kuin heidän ajattelunsa ja olemisensa tapaa (teko). Se viittaa kaikkeen mikä parantaa ja kehittää yhteisöä ja johtaa sitä "hyvään olemisen tapaan" (teko katu). Guarany-kansa muistuttaa meitä siitä, että kristinuskoa kutsuttiin aluksi "Tieksi" (Ap.t. 9:2). "Tie" tai "hyvä tapamme olla" on tapa, jolla Jumala tuo sopusoinnun kaikille elämämme alueille.

 

 Kysymykset

 

1.      Miten ymmärryksesi ja kokemuksesi Jumalasta on tullut rikkaammaksi toisten kristittyjen kohtaamisen myötä?

 

2.      Mitä kristilliset yhteisöt voivat oppia oman alueenne alkuperäiskansoilta ja toisilta uskonnollisilta perinteiltä? 

 

Rukous

 

Elämän Jumala, joka pidät huolta koko luomakunnasta ja kutsut meidän oikeuteen ja rauhaan: älä anna turvamme tulla aseista vaan kunnioituksesta.
Älä anna voimamme olla väkivallassa vaan rakkaudessa.
Älä anna vaurautemme olla rahassa vaan jakamisessa.
Älä anna polkumme olla kunnianhimossa vaan oikeudessa.
Älä anna voittomme olla kostossa vaan anteeksiannossa.
Älä anna ykseytemme olla vallan tavoittelussa vaan tahtosi täyttämisen herkästi haavoittuvassa todistuksessa.
Anna meidän avoimesti ja luottavaisesti puolustaa koko luomakunnan kunniaa jakamalla tänään ja aina solidaarisuuden, oikeuden ja rauhan leipää.
Tätä pyydämme pyhän Poikasi Jeesuksen meidän veljemme nimessä, joka väkivaltamme uhrina vieläpä ristin korkeuksistakin antoi kaikille anteeksi.

Aamen.

 

(Mukaeltu Brasiliassa järjestetyn ekumeenisen konferenssin rukouksesta, joka kutsuu lopettamaan köyhyyden ensimmäisen askeleena tiellä rauhaan oikeuden kautta.) Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.