SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Seitsemäs päivä: Yhteyden lahjat

 ”Silloin he … avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.” (Matt 2:11)

Lukukappaleet

Hoos. 6:1-6 Uskollisuutta minä vaadin, en uhrimenoja

Ps. 100 Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä laulaen

Apt. 3:1-10 Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan

Matt. 6:19-21 Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi

Mietiskely

Tehdessämme matkaa leivän kaupunkiin, Betlehemiin mietiskelemme tietäjiä, jotka tulivat osoittamaan kunnioitustaan Kristus-lapselle. He avasivat arkkunsa ja kantoivat vastasyntyneelle kuninkaalle lahjansa: kullan, suitsukkeen ja mirhan.

 

Historiallinen hajaannuksemme, väärät päähänpinttymämme sääntöjen ja rituaalien suhteen ja touhumme maallisten asioiden parissa ovat erottaneet meidät toisistamme. Mitä lahjoja olemme siis valmistaneet kannattavaksi kuninkaalle, joka tulee valaisemaan elämämme ja johtaa meidät armossaan ykseyteen? Tiedämme ettei Jumala halua rikkauksiamme tai polttouhrejamme vaan pikemminkin, että hänen voimansa saa tehdä työtään meidän heikkoutemme kautta: ”Hopeaa ja kultaa minulla ei ole”. Herra halajaa sykkiviä ja rakastavia sydämiämme, sydämiä, jotka ovat täynnä rakkautta häntä sekä erossa olevia veljiämme ja sisariamme Kristuksessa kohtaan; sydämiämme, jotka ylitsevuotavat armahtavia tekoja; ja sydämiämme täynnä tosikatumusta ja toivetta muutokseen.

 

Valmistakaamme siis hänelle lahjaksi sydämemme täynnä rakkautta. Maahan heittäytyminen kumartaen edellyttää, että sydämemme on murtunut sen synnin tähden, joka meitä toisistamme erottaa, ja että olemme uskollisia hänelle, jota palvelemme. Tämä uskollisuus virvoittaa, parantaa ja sovittaa kaiken, mikä meissä, meidän ympärillämme ja meidän keskuudessamme kristittyinä on särkynyttä tai haavoitettua.

Kristus on jo antanut ykseyden lahjan kirkolleen. Me kasvamme keskinäisessä yhteydessä, kun jaamme armolahjat, joita olemme eri perinteissämme saaneet, ja tunnustamme, että Herra on kaikkien lahjojemme lähde.

 

Rukous

Kaikki ylistys, kunnia ja kiitos sinulle, oi Jumala. Sinä olet paljastanut itsesi Poikasi ilmestymisessä sekä niille, jotka ovat kauan odottaneet tulemistasi, että niille, jotka eivät ole sinua odottaneet. Sinä tunnet kärsimyksen ympärillämme ja hajaannuksen synnyttämän kivun. Sinä näet maailman kamppailevan ja tilanteen yhä huononevan Lähi-idässä, paikassa, jonka valitsit syntymällesi ja jonka läsnäolosi pyhitti. Me pyydämme, että saisimme sydämestämme ja sielustamme tuntea sinut. Me liitymme kaukaa tulevien tietäjien joukkoon ja rukoilemme, että avaisit sydämemme rakkaudellesi ja ympärillämme olevien veljiemme ja sisartemme rakkaudelle. Anna meille tahtoa ja kykyä toimia tämän maailman muuttamiseksi ja tarjota toisillemme yhteyttä vaalivia lahjoja. Anna meille loppumattomat lahjasi ja siunauksesi. Ota vastaan rukouksemme Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, hänen, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa. Aamen.     

 

***

  Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.