SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Seminaari: Suomen ev.lut kirkon teologinen dialogi Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa 1970-, tutkimuksen näkökulmia

Tervetuloa kaikille avoimeen seminaariin tiistaina 11.9.2018 klo 13-16! Paikkana on Mikael-sali katutasossa (Eteläranta 8, Helsinki)

Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset viim. 2.9.2018 mennessä: .

Ohjelma

13:00 Yleiskatsaus SELK-VOK dialogiin 1970-  
johtava asiantuntija, teologia ja ekumenia Tomi Karttunen

”Venäläisneuvottelut” Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eri ryhmien keskustelufoorumina

piispa emeritus Juha Pihkala

Keskustelu

Vanhurskauttamisoppi SELK-VOK-dialogissa
pastori, väitöskirjatutkija Ville Hassinen

Keskustelu

14:25 Kahvitauko

14:40 Sosiaalieettiset teemat SELK-VOK-dialogissa
TT Heta Hurskainen

Rauhan teema SELK-VOK-dialogissa
kappalainen, väitöskirjatutkija Marita Tuomi
Kommentit: professori Risto Saarinen ja professori Antti Raunio

15:35 Päätöskeskustelu ja yhteenveto
piispa Seppo Häkkinen


Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Tomi Karttunen
p. 050-5941713, tomi.karttunen(at)evl.fi

Ajantasaiset tiedot seminaarista ev.-lut. kirkon

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.