SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN hakee palvelukseensa viestintä- ja toimintakoordinaattoria

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on Suomessa toimivien kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin, keskustelufoorumi ja toimeenpaneva järjestö sekä asiantuntijaelin. Viestintä- ja toimintakoordinaattori huolehtii Ekumeenisen Neuvoston viestinnästä ja tapahtumien tuottamisesta. 

 

Toimenkuvaan kuuluu lisäksi toimiston käytännön asioista huolehtiminen, pääsihteerin avustaminen, kirkkojen sivustojen seuraaminen ja osallistuminen tarvittaessa ekumeenisiin tilaisuuksiin. Viestintä- ja toimintakoordinaattori työskentelee pääsihteerin alaisuudessa.

 

Toimi täytetään 8.1.2018 lukien.

Hakijalta odotetaan

  • kirkollisen kentän hyvää tuntemusta
  • yhteistyökykyisyyttä ja ekumeenista avoimuutta
  • viestinnän osaamista
  • hyvää suomen-, ruotsin- ja englanninkieltä
  • tapahtumatuotannon osaamista
  • tiedonhankinnan ja toimiston käytänteiden osaamista
  • ylempää korkeakoulututkintoa tai vastaavaa erityisosaamista

Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen (KirVESTES)

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle osoitetut hakemukset tulee olla perillä viimeistään 17.11.2017 klo 16. 

Osoite: PL 210, 00131 Helsinki tai  

 

Lisätietoja: pääsihteeri Mari-Anna Auvinen , puh. 040 134 1977Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.