SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN ja SVKN ilmaisivat huolensa perusopetuksen katsomusopetukseen esitettyjen muutosten vaaroista.

 

Perusopetus 2020 – yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako -selvityksestä antoivat SEN ja SVKN 2.9.2010 lausunnon. Yhteensä kuuttatoista kristillistä kirkkokuntaa edustavat Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Suomen vapaakristillinen neuvosto pitävät tärkeänä koulun katsomusopetuksen kehittämistä nykyisen, omaan uskontoon perustuvan mallin pohjalta.

 

Nykyinen malli tukee parhaalla mahdollisella tavalla sekä enemmistön että vähemmistöjen uskontokasvatusta ja takaa uskonnottomille heidän omista lähtökohdistaan nousevaa kasvatusta. SEN ja SVKN ilmaisevat huolensa perusopetuksen katsomusopetukseen esitettyjen muutosten vaaroista.

 

Lue .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors