SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN ja SVKN ilmaisivat huolensa perusopetuksen katsomusopetukseen esitettyjen muutosten vaaroista.

 

Perusopetus 2020 – yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako -selvityksestä antoivat SEN ja SVKN 2.9.2010 lausunnon. Yhteensä kuuttatoista kristillistä kirkkokuntaa edustavat Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Suomen vapaakristillinen neuvosto pitävät tärkeänä koulun katsomusopetuksen kehittämistä nykyisen, omaan uskontoon perustuvan mallin pohjalta.

 

Nykyinen malli tukee parhaalla mahdollisella tavalla sekä enemmistön että vähemmistöjen uskontokasvatusta ja takaa uskonnottomille heidän omista lähtökohdistaan nousevaa kasvatusta. SEN ja SVKN ilmaisevat huolensa perusopetuksen katsomusopetukseen esitettyjen muutosten vaaroista.

 

Lue .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.