SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN Ortodoksisilla kirkkopäivillä 28.–30.8.2015

Kirkkopäivien siunaus basaarissa.Pyhät pyyhkeet -näyttelystä.Ekumeenisen vastuuviikon koordinaattori Anna Hyvärinen jakaa informaatiota teemasta Ylitä raja! Vasemmalta Harri Pyykkönen, Heikki Jääskeläinen ja Annan oikealla Perry Johansson.

 

Ortodoksiset kirkkopäivät on Suomen ortodoksisen kirkon suurtapahtuma, joka järjestetään Lappeenrannassa 28.–30. elokuuta. Tapahtuma kokoaa yhteen lapsia, nuoria ja aikuisia eri puolilta maata. Kirkkopäiville on kutsuttu kansainvälisiä vieraita Burundista, Keniasta, Kreikasta ja Venäjältä. Kirkkopäiviin liittyy myös basaari, jossa järjestöt ja eri toimijat esittelevät toimintaansa. Suomen Ekumeenisella neuvostolla on basaarisa oma esittelypisteensä.

 

Päivien ydin koostuu yhteisistä jumalanpalveluksista ja niiden aikana syvennytään tarkastelemaan lähimmäisenä elämisen, vapaaehtoisena toimimisen ja diakonian merkitystä ortodoksisessa kirkossa ja sen jäsenenä.

 

Kirkkopäivät juhlistaa myös Lappeenrannan Linnoituksessa olevaa Suomen vanhinta ortodoksista kirkkoa. Jumalansynnyttäjän suojeluksen juhlalle pyhitetty kirkko täyttää tänä vuonna 230 vuotta.

 

Lappeenrannan linnoituksessa on päivien aikana Basaari, jossa eri toimijat esittelevät työtään. Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on basaarissa esittelypiste. Terveutloa tutustumaan!

 

Ekumeeninen vastuuviikko 2015.

 

Kuvat: Heikki Jääskeläinen ja Sirpa-Maija Vuorinen.


SEN:n joukkue: pääsihteeri Heikki Huttunen, Anna Hyvärinen, Sirpa-Maija Vuorinen ja Perry Johansson.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.