SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Jaostouudistus keskiössä

Syyskokous jatkui seurakuntayhtymän salissa Suokadulla. SEN:n puheenjohtaja, arkkipiispa Kari Mäkinen avasi kokouksen. Puheessaan hän nosti keskiöön alkamassa olevan reformaation merkkivuoden, jota myös tämän kokouksen yhteydessä käsitellään. Hän siteerasi Diarmaid MacCullohin näkemystä kolmesta reformaatioista. 

 

Sirpa-Maija Vuorinen, arkkipiispa Kari Mäkinen, tuomiorovasti Ilpo Rannankari ja pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen.

Avauspuheessaan arkkipiispa Kari Mäkinen nosti keskiöön alkamassa olevan reformaation merkkivuoden, jota myös tämän kokouksen yhteydessä käsitellään. Hän valotti Diarmaid MacCullochin ajatuksia reformaatioista, joita tämä on esitellyt teoksessaan Silence: A Christian History

  • Ensimmäinen reformaatio tapahtui itäisessä traditiossa. Siinä oli kysymys kuvasta kirkossa. Kuvakiistassa 700-800-luvuilla kyseltiin, että onko tavallisella kansalla oikeutta ja mahdollisuutta harjoittaa hartautta kristillisten kuvien äärellä. 
  • Toinen reformaatio tapahtui lännen traditiossa 1000-1200-luvuilla. Sen seurauksena perustettiin 1200-luvun sääntökunnat. Myös siinä oli kyse alhaalta nousevasta kirkon uudistamisesta. 
  • 1500-luvun reformaatio on kirkon historian kolmas reformaatio. Myös siinä on kyse alhaalta nousevasta uudistuksesta. McCulloch kutsuu sitä meluisaksi reformaatioksi, koska siinä keskiöön nousivat sana ja puhe.
  • Ekumeenisesta näkökulmasta olennaista on tunnistaa kirkon koko historia ja asettaa nyt vietettävä merkkivuosi siihen perspektiiviin. Tällöin on luontevaa puhua kirkon kolmannesta reformaatiosta.

 

SEN:n toimintakulttuuriin kuuluvat olennaisina jaostot, joita edellisen uudistusprosessin (2003) jälkeen toimii seitsemän eli Eettisten kysymysten jaosto, Kasvatusasiain jaosto, Naisjaosto, Nuorisojaosto, Opillisten kysymysten jaosto, Paikallisen ekumenian jaosto ja Sektionen för finlandssvensk ekumenik. Vuoden päivät on käyty jaostouudistuskeskustelua ja sen pohjalta muotoutui päätös kuudesta jaostosta kaudelle 2017-2019. Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto, Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto, Paikallisekumenian jaosto, Uskontokasvatuksen jaosto, Lapsi- ja nuorisotyön jaosto ja Yhdenvertaisuusjaosto.

 

Suomenruotsalaisen ekumenian jaosto toi foorumille esityksen, että asetettaisiin työryhmä, jonka tehtäväksi tulisi kevätkokoukseen mennessä ehdottaa miten ekumeenista työtä jatkossa voitaisiin toimivalla tavalla edistää Suomessa ruotsin kielellä. Ehdotus otettiin myönteisesti vastaan ja hallitus käsittelee sen mahdollisimman pian.

 

Ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin. Tuleva vuosi on monella tapaa merkittävä; on reformaation merkkivuosi, Suomi täyttää 100 vuotta ja niin täyttää myös Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Nämä huomioidaan eri tavoilla SEN:n toiminnassa 2017.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.