SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Reformaatio, yhteisö ja yhteiskunta

Pastori Heimo Enbuska ja kitara.Piispa Jari Jolkkonen.Professori Antti Raunio.Tutkija Emil Anton.

Kuopion helluntaiseurakunnan Elim-temppeli sijaitsee ev.-lut. seurakuntayhtymän naapurissa. Tervetulotoivotuksessaan johtava pastori Heimo Enbuska kertoi, että naapuruus on hyvää ja kaupunki on vielä huolehtinut siitäkin, että näiden kirkollisten rakennusten välillä kulkee suojatie. 

 

Kun Herra hoitaa, paimentaa... Laulunjohtajina pastori Heimo Enbuska ja tuomiorovasti Ilpo Rannnankari.Hän kertoi seurakunnan aktiivisesta toiminnasta myös maahanmuuttajien kanssa. Juuri tämän seurakunnan tiloissa leivotaan Kuopion seudulla jo ilmiöksi kohonneita irakilaisia piirakoita, joita kaikki hamuavat. Irakilaiset turvapaikanhakijat Ahmed ja Mehdi ovat mestarikokit. Saimme mekin osamme näistä herkuista.

 

Pastori Enbuska lauloi säestäen itseään kitaralla. Kitara toi hänen mieleensä tutun nuoren miehen, joka vuosikymmeniä sitten lähti Joensuusta tarkoituksenaan myydä siskonsa kitara Helsingissä. Mies oli liukunut lavealle tielle. Kun hän saapui kitaroineen Helsinkiin, kohtasi hän oitis ystävällisen mummon, joka totesi: Onpa ihanaa tavata uskova nuori mies! Tämä toteamus iski suoraan miehen tajuntaan ja jäi siskon kitara myymättä. Nyt sama mies on seurakunnan työssä Tukholmassa. Sanat sanotut ajallansa voivat tehdä tehtävänsä.

 

Hartaudessa lauloimme Hengellisen laulukirjan laulun, joka on evl kirkon virsikirjassa numerolla 600 eli Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Seminaarin avasi pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen. Hän kertoi taustasta, jossa keskitytään reformaation sisältöön ja vaikutuksiin yhteiskuntaamme, eikä niinkään reformaation historiaan. 

 

Pääsihteeri Pöntisen tulkinta reformaatiosta (refroming) liittyy Lutherin ajatukseen Jumalan oikean käden työstä, joka tekee uudeksi ja antaa muodon sille, jolta se puuttuu. Kyse on siis keskeisestä sisällöllisestä asiasta jokaisen kirkon teologiassa.


Yhteisö reformaation keskiössä 

oli piispa . Hän valaisi Lutherin ajatusta seurakunnasta kristittyjen yhteisönä, jossa toteutuu communio. Ehtoollinen yhdistää kristityt toisiinsa, Kristukseen ja edeltä menneisiin kristittyihin. 

 

Tässä yhteisössä syntyy rakkaus; sekä tappiot että voitot jaetaan. Hän siteerasi Lutherin tekstejä siitä, että myös vanhurskaus ja pyhyys jaetaan sille, jolta se puuttuu.

 

Reformaation Jumalakäsitys ja sen seuraukset yhteiskunnalliselle ajattelulle 

oli professori Antti Raunion teemana. Hän muun muassa totesi, että Lutherin mukaan Jumalan rakkaus on itsensä antavaa ja lahjoittavaa rakkautta. Professori Raunio toi seminaarin ennen lausumatonta ja kirjoittamatonta Luther-tulkintaa, jossa yhteiskunta heijastaa Kristuksen kauneutta.

 

Seurakunta lauloi voimallisesti. Kuva: Sara Torvalds.Kun yhteiskunta suojelee elämää ja edistää oikeudenmukaisuutta, se samalla toteuttaa kolmiyhteisen Jumalan rakkautta ihmisiä kohtaan. Antti Raunio kysyi, miten oma yhteiskuntamme heijastaa tätä rakkauden muotoa.

 

Paavi Franciscus ja kutsu uudistukseen 

oli tutkija Emil Antonin teemana. Katolilaisena hän kertoi erityisesti iloitsevansa, että saa saarnata paavista helluntaikirkossa. Tutkija Anton nosti esiin useita varsin radikaaleja uudistusajatuksia paavi Franciscuksen teksteistä. Hän lainasi Pyhän Isän ajattelua laupeudesta ja vertasi sitä reformaation käsitykseen armosta. 

 

Maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne ja arkkipiispa Kari Mäkinen.Emil Antonin raikkaasta esityksestä huokui ilo, jota paavi Franciscus peräänkuuluttaa paimenkirjeissään.

 

Maahanmuutto yhteiskunnallisena ja kirkkojen haasteena

Piispa Jari Jolkkonen, irakilaiskokit Ahmed ja Mehdi sekä pastori Heimo Enbuska. Kuva: Siru Vuorinen.Aihetta käsitteli sisäministeriön maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne. Hän esitteli maahanmuuttoa koskevaa lainsäädäntöä ja periaatteita ja painotti, että viime kädessä perustuslaki tarjoaa suojan jokaiselle maassa oleskelevalle, ei vain esimerkiksi Suomen kansalaisille. 

 

Sirkku Päivärinne nosti myös esiin suomalaisessa yhteiskunnassa olevan piilorasismin ja toivoi kirkolta vahvaa panosta maahanmuuttajien kotoutumisessa.

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen kokosi 

päätöspuheessaan päivän antia. Hän nosti muun muassa esiin ajatuksen yhteiskunnasta, joka heijastaa Kristuksen kauneutta. Reformaation paavalilaisesta teologiasta hän siteeraisi Paavalin kirjettä galatalaisille, jossa sanotaan, että ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. 

 

Arkkipiispa kiitti esitelmöitsijöitä varsin kiinnostavasta ja näköaloja avanneesta seminaarista.

 

Päätteeksi seminaariväki kokoontui kokemaan ateriayhteyttä

Mainion irakilaista ruokakulttuuria seuraavan lounaan olivat valmistaneet turvapaikanhakijat Ahmed ja Mehdi ja seurakunnan vapaaehtoiset. Iloinen puheensorina täytti ruokasalin, saimme osaksemme lämminhenkistä vieraanvaraisuutta ja paljon ystävällistä puhetta ja iloisia katseita.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.