SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Riisa – Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

SEN:n kokousväkeä ryhmääntyneenä. Keskellä arkkipiispa Leo. Oikealla museonjohtaja Teresa Töntsi. Kuva: Riisa.

Kokouksen päätösosio sijoittui Suomen ortodoksiseen kirkkomuseoon, Riisaan. Arkkipiispa Leo oli vastaanottamassa ja aivan aluksi asetuimme yhteiskuvaan. Museonjohtaja Teresa Töntsi toivotti kokousväen tervetulleeksi. Hän totesi, että ekumeniaa on maassamme osaltaan edistänyt myös ikonimaalaus. Museon kokoelmista ikonit muodostavat keskeisen osan. 

 

Kuva: Esa Karki.Kirkkomuseo jatkaa vuonna 1911 Laatokan Valamon luostariin perustetun muinaismuistokokoelman toimintaa taltioimalla, tutkimalla ja esittelemällä ortodoksisen kirkon kulttuuriperintöä. Kuopioon museo perustettiin vuonna 1957.

 

Riisa on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä erikoismuseo. Sen katse on huomisen museossa ja juuret karjalais-ortodoksisessa kulttuuriperinnössä sekä vuosituhantisessa bysanttilaisessa traditiossa.

 

Papin felonin olkakappaleeseen on kirjottu Deisis eli Kristus Valtaistuimella. Kuva: Henna Hietainen.- Haluamme kertoa elävästä perinteestä, ja samalla antaa kyytiä ennakkoluuloille. Katsomme maailmaan avarasti ja otamme rohkeita askeleita fyysiseen ja henkiseen saavutettavuuteen.

 

Museon tilat ovat kokeneet täydellisen peruskorjauksen ja uudistuksen, jotka aloitettiin heinäkuussa 2013. Samalla aloitettiin myös uuden perusnäyttelyn rakentaminen. Uusittu perusnäyttely Pyhyyden portailla valmistui kevääksi 2015 ja kirkkomuseo avattiin nimellä Suomen ortodoksinen kirkkomuseo – Riisa. Tiloissa on huolella otettu huomioon arvokkaiden esineiden vaatimat lämpö- ja valaistusolosuhteet. Teresa Töntsi mainitsikin, että kaikki mikä kiiltää, on oikeasti kultaa.

 

Kuva: Riisan fb-sivulta.Ikonikokoelma sisältää noin 800 puulle maalattua, painettua tai metalliin valettua ikonia. Ne esittävät Kristusta, Jumalanäitiä, pyhiä ihmisiä ja tapahtumia. Esinekokoelmiin kuuluu luostareissa ja seurakunnissa käytössä olleita ehtoollisvälineitä, sakramenttilippaita, suitsutusastioita, käsiristejä, alttarievankeliumikirjoja ja lampukoita.

 

Kiitokset. Piispa Matti Repo ja Teresa Töntsi.Kokoelmien suurin esineryhmä on kirkkotekstiilit, joita on lähes 4000. Tekstiileistä vanhimmat ovat 1500-luvulta ja suurin osa niistä ajoittuu 1800-luvulle. Asiakirja-, kartta- ja piirustuskokoelma käsittää rakennuspiirustuksia, karttoja, ortodoksisiin luostareihin ja seurakuntiin liittyviä dokumentteja ja kalusto­luetteloita sekä henkilöhistoriaan kuuluvaa materiaalia. RIISAn harvinaiskirjojen kokoelmaan kuuluu 375 kirjaa ja käsikirjoituksia, joista suurin osa on kirkkoslaavinkielisiä. Kokoelmassa on teoksia myös latinaksi, kreikaksi, saksaksi, suomeksi ja venäjäksi.

 

Kiertelimme, katselimme ja pysähtelimme vaikuttavan kauniiden esineiden edessä. Teresa Töntsi valaisi ikonien, jumalanpalveluspukujen, ehtoollispeitteiden jne. yksityiskohtia. Mitä upeinta kirjontaa pienimpiä yksityiskohtia myöden.

 

Museoon kuuluu myös Pyhän apostoli Johannes teologin ja Karjalan valistajien kirkko, joka tunnetaan Arkkipiispan kotikirkkona.

 

Tutustumiskierroksemme päätteeksi SEN:n hallituksen varapuheenjohtaja, piispa Matti Repo kiitti kokousväen puolesta museonjohtaja Teresa Töntsiä kiintoisasta ja antoisasta opastuksesta. Lahjaksi hän luovutti Marianne Kantosen, Veijo Koivulan ja Eeva Zittingin teoksen Kaipuu pyhyyteen. Kirja on yksi todiste siitä, että ikonimaalaus edistää ekumeniaa. Tästä museonjohtaja oli maininnut tervetulosanoissaan. 

 

Teresa Töntsi kiitti ryhmäämme ja kiitti lahjasta ja totesi kirjan tulevan museolle aivan kreivinaikaan, sillä tammikuussa museossa on avautumassa Eeva Zittingin ikoninäyttely.

 

Vierailun päätteeksi laulettiin Ehtooveisu, joka on kristillisen hymniperinteen vanhimpia veisuja. Piispa Matti Repo siunasi kokousväen kotimatkaan eri puolille Suomea. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.