SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN tapasi Sisäministeriön Maahanmuutto-osaston

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) koolle kutsumat kirkkojen asiantuntijat tapasivat Sisäministeriön Maahanmuutto-osaston virkamiesten kanssa 23.8.2022 etäyhteydellä.

 

Tapaamiseen osallistuivat Haminan piispa Sergei (ort.), asiantuntija Ulla Siirto (lut.), arkkipiispan erityisavustaja Juha Meriläinen (lut.), yliopisto-opettaja Teemu Toivonen, kansainvälisen työn sihteeri Minna-Sisko Mäkinen (Helsingin ekumeeninen toimikunta, lut.), pääsihteeri Larissa Franz-Koivisto (Suomen Caritas, kat.), pastori Timo Keskitalo (Suomen Lähetysneuvosto), Pirjo Raunio (hel.) ja koordinaattori Suvi-Tuulia Vaara ja pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken SEN:n toimistolta.

 

Maahanmuutto-osastosta osallistuivat ylijohtaja Minna Hulkkonen, maahanmuuttojohtaja Sanna Sutter, neuvotteleva virkamies Jutta Gras ja erityisasiantuntija Anna Rundgren.

Ylijohtaja Minna Hulkkonen aloitti tapaamisen kiittämällä kirkkojen ja järjestöjen työskentelyä erityisesti ajankohtaisessa Ukrainan pakolaisten vastaanottamisessa. Todettiin myös, että ekumeenisen yhteistyön merkitys on ollut suuri, kun resursseja on jaettu yli kirkkokuntarajojen ja tehty tiiviisti yhteistyötä monella paikkakunnalla pakolaisten auttamiseksi. Tapaamisessa keskusteltiin valtiovallan ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyö maahanmuuttoasioissa, kirkkojen työntekijöiden havainnoista turvapaikanhakijoiden kohtelusta, paperittomien tilanteesta sekä ukrainalaisten pakolaisten tilanteesta Suomessa.

 

Sisäministeriön Maahanmuutto-dialogien sarja syksyn aikana kutsutaan mukaan järjestäjiksi myös kirkkoja ja seurakuntia: . Sivustolta löytyy kattavat ohjeet ja materiaalit keskustelun järjestäjille.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.