SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN vieraili Espoon tuomiokapitulissa 

Perjantaina 10.9.2021 Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustajat tapasivat Espoon ev.-lut. hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikan Espoon tuomiokapitulissa. Vierailulla keskusteltiin muun muassa ekumeniasta ja uskontodialogista. Piispa Kaisamari Hintikka on USKOT-foorumin varapuheenjohtaja ja SEN on yksi  USKOT-foorumin perustajajäsenistä, joten ajatusten ja tiedonvaihto ajankohtaisista kysymyksistä on tärkeää.
Kuvassa SEN:n pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, piispa Kaisamari Hintikka ja Suomen Anglikaanisen kirkon kirkkoherra Tuomas Mäkipää, joka edustaa SEN:a USKOT-foorumin hallituksessa.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.