SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN vieraili Espoon tuomiokapitulissa 

Perjantaina 10.9.2021 Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustajat tapasivat Espoon ev.-lut. hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikan Espoon tuomiokapitulissa. Vierailulla keskusteltiin muun muassa ekumeniasta ja uskontodialogista. Piispa Kaisamari Hintikka on USKOT-foorumin varapuheenjohtaja ja SEN on yksi  USKOT-foorumin perustajajäsenistä, joten ajatusten ja tiedonvaihto ajankohtaisista kysymyksistä on tärkeää.
Kuvassa SEN:n pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, piispa Kaisamari Hintikka ja Suomen Anglikaanisen kirkon kirkkoherra Tuomas Mäkipää, joka edustaa SEN:a USKOT-foorumin hallituksessa.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors