SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN vieraili Espoon tuomiokapitulissa 

Perjantaina 10.9.2021 Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustajat tapasivat Espoon ev.-lut. hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikan Espoon tuomiokapitulissa. Vierailulla keskusteltiin muun muassa ekumeniasta ja uskontodialogista. Piispa Kaisamari Hintikka on USKOT-foorumin varapuheenjohtaja ja SEN on yksi  USKOT-foorumin perustajajäsenistä, joten ajatusten ja tiedonvaihto ajankohtaisista kysymyksistä on tärkeää.
Kuvassa SEN:n pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, piispa Kaisamari Hintikka ja Suomen Anglikaanisen kirkon kirkkoherra Tuomas Mäkipää, joka edustaa SEN:a USKOT-foorumin hallituksessa.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.