SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

sen:n hallitus kokoontui kauden ensimmäiseen kokoukseen

Pöydän päässä puheenjohtaja Kari Mäkinen. Oikealle: Matti Repo, Raimo Goyarrola, Jan Edström, Tomi Karttunen, rahastonhoitaja Perry Johansson. Vasemmalla ihmisoikeusasiantuntija Anna Hyvärinen, Jooa Sotejeff-Wilson, piispa Arseni, Soile Salorinne, pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen. Kuva: Sirpa-Maija Vuorinen.Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa tänään 21.1.2016, jolloin vietetään Ekumeenisen rukousviikon neljättä päivää. 
Hallituksen kokoonpano on osittain uusi. Kolmivuotiskaudeksi (2016-2018) hallitukseen valittiin syyskokouksessa lokakuussa Porissa seuraavat:

Puheenjohtaja: arkkipiispa Kari Mäkinen (ev.-lut.)

Varapuheenjohtajiksi:

Piispa Matti Repo (varajäsen: TL Veijo Koivula, ev.-lut.)

Piispa Arseni (varajäsen: ylidiakoni Juha Lampinen, ort.)

Pastori Soile Salorinne, metodistikirkko (varajäsen: kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen vapaakirkko)

 

Muut jäsenet (varajäsenet suluissa)

 

Yleisvikaari, TT Raimo Goyarrola (veli Gabriel Salmela), Katolinen kirkko Suomessa

TT Minna Hietamäki (Lehtori Eija Peura), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Dosentti, TT Tomi Karttunen (pastori Päivi Aikasalo), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

TM Jooa Sotejeff-Wilson (YTT Minna Rasku), Suomen ortodoksinen kirkko

Pastor Jan Edström, Finlands svenska baptistsamafund (pastor Mayvor Wärn-Rancken, Finlands svenska metodistkyrka)

 

Puheenjohatajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin tuomiorovasti Matti Poutiainen.

 

Myös SENin henkilökunta osallistui kokoukseen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.