SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN:n juhlavuoden apuraha kolmelle tutkijalle

Piispa Matti Repo, pääsihteeri Mari-Anna Auvinen sekä palkitut tutkijat Mika Pajunen ja Miika Ahola. Kuva: Jukka Granström.

Satavuotisjuhlassaan Helsingin tuomiokirkon kryptassa 15.10.2017 Suomen Ekumeeninen Neuvosto jakoi stipendirahastostaan 10 000 euron apurahan. SEN:n hallitus oli päättänyt jakaa apurahan kolmen hakijan kesken. TT, pastori Mika K. T. Pajuselle 5 000 euroa, TM, pastori Miika Aholalle 2 500 euroa ja TM, pastori Sari Wagnerille 2 500 euroa.


Mika K.T. Pajusen post doc -tutkimus käsittelee teemaa: Jumalanpalveluksen muutos ja merkitys. Hanke on kiinnostava ja ajankohtainen sekä avaa uusia näkökulmia jumalanpalveluksen teologiaan ja käytäntöön. Tutkimuksella on selkeä teoreettinen lähtökohta ja ekumeeninen päämäärä. Ekumeenisissa yhteyksissä sen tuloksilla voi olla ymmärrystä syventävä ja käytäntöjä uudistava merkitys.

 

Miika Aholan väitöskirjatutkimus Elements of Communion in the Church: Towards a Common Vision analysoi Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) Faith and Order -komission Kirkko: Yhteistä näkyä kohti -asiakirjan käsitystä kirkosta. Tutkimus keskittyy keskeiseen kansainväliseen ja kansalliseen kysymykseen ja vastaa ajankohtaiseen ekumeeniseen haasteeseen. Tutkijalla on selkeä käsitys systemaattisteologisen asiakirja-analyysin toteuttamisesta. Metodisesti tutkimussuunnitelma on tarkkaan harkittu ja sisältää jo kiinnostavaa erittelyä kommuunio-käsitteestä.

 

Sari Wagnerin väitöskirjatyö Das vorausgesetzte und erwünschte Werk des Heiligen Geistes in

Epiklesen/Abendmahlsliturgien von vier (westlichen?) Kirchen on ehtoollisteologian tutkimus, jossa katolisen ja reformaation perinteen eri tulkinnat yhtyvät ekumeenisesti hedelmällisellä tavalla. Tutkimussuunnitelma on metodisesti perusteellinen ja tutkimusaihe keskeistä ekumeenista teologiaa, jonka tuloksilla on merkitystä kirkkojenvälisten suhteiden kannalta.

 

Apurahadiplomit luovuttivat SEN:n hallituksen varapuheenjohtaja, piispa Matti Repo ja pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen. Paikalla juhlassa olivat tutkijat Ahola ja Pajunen, jotka kiittivät Suomen Ekumeenista Neuvostoa tutkijoina saamastaan arvostuksesta ja taloudellisesta tuesta.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors