SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN:n kevätkokous 2019 Alppilan kirkossa

Suomen Ekumeeninen Neuvosto kokoontui kevätseminaariin ja -kokoukseensa Kallion seurakunnan Alppilan kirkkoon Helsingissä 26.4.2019. Kokous osui pääsiäisviikolle tai kirkkaalle viikolle ja ylösnousemusilolla tervehdittiinkin kanssakokoustajia:  Kristus nousi kuolleista - Totisesti nousi!


Kallion kirkkoherra Riikka Reina toivotti Neuvoston tervetulleeksi Alppilan kirkkoon. Kirkkoherra kertoi, että pääsiäispyhien huippuhetkien jälkeen Kallion seurakunnassa jatketaan ahkerasti pääsiäisen sanoman eteenpäin viemistä ylösnousseen todistajina. Riikka Reina puhui apostoli Tuomaasta, josta puhuttaessa usein keskitytään Tuomaan epäilyyn hänen kohdatessaan ylösnousseen Kristus, josta syystä apostoli tunnetaan epäilevänä Tuomaana. Tarkemmassa tarkastelussa voidaan kuitenkin todeta, että Uudessa testamentissa kuvaillaan, kuinka apostoli Tuomaksella toimi ennakkoluulottomasti ja rohkeasti levittäessään evankeliumia, osoittaen epäilystensä lisäksi suurta uskonvarmuutta.  Kallion seurakunta tunnetaan räväkkänä ja ajassa elävänä seurakuntana. Kirkkoherra Reina kertoi tämän rohkeuden johtuvan siitä, että seurakunta palaa yhä uudelleen traditioon viettäessään messua vuoden jokaisena päivänä.

 

 

 

Aamupäivän ohjelmassa oli kevätseminaari Puhumme hyvää toisista - Vihapuhe, uskomuspuhe ja kristillinen rakkaus.


Iltapäivällä SEN:n puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma avasi sääntömääräisen kokouksen. Toimintakertomuksen käsittelyssä kiiteltiin Neuvoston laajaa toimintaa, ja Ekumeenisen Vastuuviikon hienot tulokset otettiin ilolla vastaan. Jaostotoiminnan arviointi vuonna uudistetun jaostotoiminnan kolmivuotiskauden lähestyessä loppuaan nousi esiin, ja kokouksessa jaettiin myös unelmia siitä, miltä Ekumeenisen Neuvoston tulevaisuus voisi näyttää. Toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

Helsingin Diakonissalaiton SEN:n kumppanuusjärjestöksi

Ekumeeninen Neuvosto hyväksyi kevätkokouksessaan 26.4.2019 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hakemuksen SEN:n kumppanuusjärjestöksi. Diakonissalaitoksen edustajana kokouksessa oli toimialajohtaja Marja Pentikäinen, joka esitteli Diakonissalaitoksen laajaa toimintaa.

Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, joka tuottaa tytäryritys Diakonissalaitoksen Hoiva:n kanssa sosiaali- ja terveyspalveluita ja tekee vaikuttamistyötä. Diakonissalaitoksen työn piiriin kuuluvat erityisesti ihmiset, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassa syrjään. Erilaisia tuki-, hoiva- ja kuntoutuspalveluita tarjotaan kaikille ikäryhmille ja mm. turvapaikanhakijoille ja paperittomille, pitkäaikaisasunnottomille, kidutuksen uhreille, päihteiden käyttäjille ja liikkuvalle väestölle.

 

 

Puheenjohtajan päätössanat

Kokouksen päätössanoissaan arkkipiispa totesi, että uskomme ylösnousseeseen Herraan ylittää kaiken ymmärryksen. Pääsiäisviikon perjantain evankeliumitekstiin (Matt. 28: 8-15) viitaten hän totesi, että ylösnousemususko on luottamusta siihen, että Herra Jeesus todella elää. Jeesus lähestyy omiaan ja sanoo heille ensitöikseen: Älkää pelätkö, vaan viekää tästä uutista ja sanomaa eteenpäin. Menkää sinne, minne minä neuvon teitä menemään. Puheenjohtaja lähetti kokousedustajat matkaan rukouksin: ”Työtä on paljon, meidän kirkkojamme ja työtämme tarvitaan. Siispä älkää pelätkö, olkaa rohkeat luottakaan ylösnousseeseen Jeesukseen.”

 

 SEN:n kevätseminaarin 26.4.2019 teemana oli Puhumme hyvää toisista ja se tarkasteli vihapuheen vaikutusta yhteiskunnan turvallisuuteen sekä uskomusten vaikutusta vihapuheen syntymise...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.