SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN:n toimisto toivottaa siunattua joulun aikaa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimisto on kiinni 19.12.2022-8.1.2023. Vastaamme sähköposteihin epäsäännöllisesti 2.1.2023 lähtien.


Rådets kansli är stängt 19.12.2022-8.1.2023. Vi svarar sporadiskt på epostmeddelande fr.o.m. 2.1.2023.

 

The Council office is closed between Dec 19th 2022 and Jan 8th 2023. We will answer emails sporadically from Jan 2nd 2023 onward.

 

 

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.