SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN:n turvapaikkatyöryhmä tapasi yhdenvertaisuusvaltuutetun

Suomen Ekumeenisen Neuvoston turvapaikkakysymyksiin keskittyvä asiantuntijatyöryhmä tapasi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenmanin keskiviikkona 14.9.2022. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa turvapaikanhakijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta Suomessa, yhteiskuntarauhan säilyttämisestä ja kirkkojen työntekijöiden huomioista turvapaikkaprosesseista. 
Tällaiset tapaamiset ovat tärkeitä, sillä niissä vaihdetaan tietoa ajankohtaisista kysymyksistä puolin ja toisin. Kirkot ovat arvojohtajia, joilla on mahdollisuus vaikuttaa päättäjiin erilaisissa turvapaikanhakijoiden ja paperittomien elämään vaikuttavissa kysymyksissä.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.