SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Seurakunnille tarjolla koulutusta maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen - KotoDia-webinaarin satoa

Sadaedun projektipäällikkö Lea Raittila (vas.) ja koulutuspäällikkö Pirjo Raunio esittelivät KotoDia-hanketta webinaarissa 4.5.2021.

Koulutus, ohjaus ja mentorointi kotouttavan diakonian tueksi -hanke, tuttavallisemmin KotoDia-hanke, tarjoaa koulutusta ja mentorointia seurakuntien johdolle ja maahanmuuttajien parissa vapaaehtoistyötä tekeville vuosina 2020-2022. Hankeseurakunnat ovat  helluntaiseurakuntia eri puolilta Suomea, mutta hankkeesta hyötyvät myös muut kristilliset seurakunnat, erityisesti webinaarimuotoiset etäkokoontumiset ovat mahdollistaneet laajan osallistumisen koulutuksiin eri puolilta Suomea. Hankkeessa tuotetut koulutuspaketit ja muut materiaalit ovat tulevaisuudessa kaikkien saatavilla

 

Tiistaina 4.5.2021 Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto järjestivät yhteistyössä info- ja inspiraatiowebinaarin hankkeen tiimoilta. Webinaarin tervetulosanat lausui Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken. Asiantuntijapuheenvuorot käyttivät Sataedun koulutuskuntayhtymän koulutuspäällikkö, FT Pirjo Raunio ja projektipäällikkö Lea Raittila.  

 

Pirjo Raunio esitteli KotoDia-hankkeen ja . Hankkeessa luodaan ja kehitetään toimintoja, jotka tukevat maahanmuuttajia kotoutumisvaiheessa. Sen keskeinen tavoite on, että seurakunta on kaikkien koti ja kaikki mahtuvat mukaan porukkaan. Seurakunnissa halutaan käynnistää muutosprosessi inklusiivisempaan suuntaan ja tähän tarjotaan vastuunkantajille ja vapaaehtoisille työkaluja koulutuksissa sekä mentoroinnin ja ohjauksen kautta. Koulutuksia on seurakunnan johdolle, eri työmuotojen vetäjille, maahanmuuttajatyön nykyisille ja tuleville vapaaehtoisille ja kiinnostuneille.

 

Lea Raittila esitteli KotoDian monipuolista koulutustarjontaa, jotka sisältävät muun muassa yhdenvertaisuutta, osallisuutta, konfliktien selvittelyä, kulttuurien huomioonottamista, saavutettavuutta ja medialukutaitoa käsitteleviä kokonaisuuksia. Lisäksi yhteistyökumppanien kanssa tarjotaan psykososiaalisen tuen koulutuksia ryhmänvetäjille ja tuen antajille. Näiden koulutusten pohjalta on tavoitteena luoda ohjelma vertaistukiryhmiä varten sekä yksilöllistä tukea varten.

 

Lisäksi aamupäivän aikana kuultiin onnistuneita esimerkkejä seurakunnissa: Kaija Pekkarinen Lahden helluntaiseurakunnasta kertoi suomen kielen opettamisesta ja opiskelijoiden tavoittamisesta ja Lea Raittila kertoi asumisen alun tukemisesta Tampereen helluntaiseurakunnassa. Merkityksellistä työtä uusien suomalaisten tervetulleeksi toivottamiseksi ja kotoutumisen tukeminen arjessa tehdään Suomen seurakunissa paljon, ja KotoDia-hanke tukee tätä työtä ekumeenisella otteella.

 

KotoDia -hankkeen rahoitukseen saadaan tukea Sisäministeriön Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolta.

 

Tutustu KotoDia-hankkeeseen osoitteessa 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.