SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Seurakuntalainen.fi - uusi verkkolehti avautunut

Helmikuun alussa on avautunut verkossa avautunut Seurakuntalainen.fi. Kyseessä on verkkolehti, joka rakentaa uutistuotantonsa kuuden kotimaisen kristillisen viikko- ja aikakauslehden lehden uutismateriaalista. 

 

Uutissisältöjen tuottamiseen osallistuvat myös ja SuomiTV:n toimitukset. -verkkolehteä julkaisee yhteistyössä joukko kristillisiä mediataloja: , Kustannusliike , , , ja Radio Dei. Hankkeen koordinaattorina on toiminut .

 

– Kustantajien tavoitteena on rakentaa vuorovaikutussuhde printti- ja verkkojulkaisujen välille. Tässä ajassa uutiset on kyettävä tarjoamaan nopeasti. Siihen ja vuorovaikutukseen yleisön kanssa tarvitaan verkkomediaa. Printti syventää, taustoittaa ja analysoi uutistapahtumia

linjaa Seurakuntalaisen päätoimittaja Kai Kortelainen. Kortelaisen mukaan Seurakuntalainen.fi -verkkolehden tavoitteena on kristillisten kustantajien näkyvyyden parantaminen monimediallisuutta hyödyntämällä.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors