SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Seurakuntalainen.fi - uusi verkkolehti avautunut

Helmikuun alussa on avautunut verkossa avautunut Seurakuntalainen.fi. Kyseessä on verkkolehti, joka rakentaa uutistuotantonsa kuuden kotimaisen kristillisen viikko- ja aikakauslehden lehden uutismateriaalista. 

 

Uutissisältöjen tuottamiseen osallistuvat myös ja SuomiTV:n toimitukset. -verkkolehteä julkaisee yhteistyössä joukko kristillisiä mediataloja: , Kustannusliike , , , ja Radio Dei. Hankkeen koordinaattorina on toiminut .

 

– Kustantajien tavoitteena on rakentaa vuorovaikutussuhde printti- ja verkkojulkaisujen välille. Tässä ajassa uutiset on kyettävä tarjoamaan nopeasti. Siihen ja vuorovaikutukseen yleisön kanssa tarvitaan verkkomediaa. Printti syventää, taustoittaa ja analysoi uutistapahtumia

linjaa Seurakuntalaisen päätoimittaja Kai Kortelainen. Kortelaisen mukaan Seurakuntalainen.fi -verkkolehden tavoitteena on kristillisten kustantajien näkyvyyden parantaminen monimediallisuutta hyödyntämällä.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.