SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Siirtolaisuus on siunaus

Euroopan kirkkojen teemavuosi avattiin Budapestissa 25-27.11. Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (CCME) ja Unkarin reformoidun kirkon järjestämään seminaariin kokoontui asiantuntijoita kirkoista Euroopasta ja muualta maailmasta.

 

Avajaisseminaarissa todettiin, että siirtolaisuus kuuluu ihmiskunnan elämään ja että se on siunaus, ei uhka eikä kirous. EU:ssa on meneillään siirtolaisuuden kriminalisointi, johon liittyy solidaarisuuden kriminalisointi. Evankeliumin käsky on ottaa toinen ihminen vastaan lähimmäisenä, riippumatta hänen laillisesta statuksestaan.

CCME:n puheenjohtaja pastori Arlington Trotman asetti teemavuoden tavoitteeksi oikeudenmukaisuuden teologian ja tasa-arvon kulttuurin rakentamisen kirkoissa.

Kristittyjen tulisi nähdä rasismin kokonaisvaltaisuus ja laaja läsnäolo eurooppalaisessa elämässä ja voittaa valheellinen kahtiajako ”me – nuo”. Käytännön lainsäädännön tasolla siirtolaisuusvuoden tavoitteena on se , että viisi vuotta EU-maassa eläneet henkilöt saisivat pysyvän oleskeluluvan, riippumatta heidän maahantulotavastaan ja laillisen asemansa historiasta.

Heikki Huttunen, Budapest

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors