SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Siirtolaisuus on siunaus

Euroopan kirkkojen teemavuosi avattiin Budapestissa 25-27.11. Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (CCME) ja Unkarin reformoidun kirkon järjestämään seminaariin kokoontui asiantuntijoita kirkoista Euroopasta ja muualta maailmasta.

 

Avajaisseminaarissa todettiin, että siirtolaisuus kuuluu ihmiskunnan elämään ja että se on siunaus, ei uhka eikä kirous. EU:ssa on meneillään siirtolaisuuden kriminalisointi, johon liittyy solidaarisuuden kriminalisointi. Evankeliumin käsky on ottaa toinen ihminen vastaan lähimmäisenä, riippumatta hänen laillisesta statuksestaan.

CCME:n puheenjohtaja pastori Arlington Trotman asetti teemavuoden tavoitteeksi oikeudenmukaisuuden teologian ja tasa-arvon kulttuurin rakentamisen kirkoissa.

Kristittyjen tulisi nähdä rasismin kokonaisvaltaisuus ja laaja läsnäolo eurooppalaisessa elämässä ja voittaa valheellinen kahtiajako ”me – nuo”. Käytännön lainsäädännön tasolla siirtolaisuusvuoden tavoitteena on se , että viisi vuotta EU-maassa eläneet henkilöt saisivat pysyvän oleskeluluvan, riippumatta heidän maahantulotavastaan ja laillisen asemansa historiasta.

Heikki Huttunen, Budapest

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.