SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sininauhaliitto toivotettiin tervetulleeksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestöksi

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on yksimielisesti hyväksynyt Sininauhaliiton kumppanuusjärjestökseen  syyskokouksessaan 31.10.2022 Kokkolassa. SEN:n kumppanuusjärjestöksi voidaan hyväksyä kristittyjen yhteyttä edistävät rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.

 

Sininauhaliitto ja sen 97 jäsenjärjestöä toimivat poikkeuksellisen vaikeaan elämäntilanteeseen päätyneiden ihmisten auttamiseksi kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Lähimmäisenrakkaudesta kumpuava auttaminen on yhdistänyt eri kristillisistä perinteistä tulevia ihmisiä ja organisaatioita Sininauhaliiton ja sen jäsenjärjestöjen toiminnassa jo vuosikymmeniä. Kun ihmisellä on erityisen vaikeaa – riippuvuuksia, asunnottomuutta, työttömyyttä, nälkää, yksinäisyyttä, tarkoituksettomuutta –  palataan perusasioiden äärelle: rakkauteen, armoon, anteeksiantoon, toivoon, uskoon. Sininauhaliiton kokemus kristittyjen yhteydestä ja yhteisestä tahdosta ja toiminnasta auttamisen kentällä on vahva. Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä on edustettuina hyvin laaja kirjo kristillisiä perinteitä luterilaisuudesta baptismiin, katolisuudesta helluntailaisuuteen, vapaakirkosta moderneihin karismaattisiin ryhmiin.

- Sininauhaliitto iloitsee mahdollisuudesta osallistua yhteistyöhön SEN:n tarjoaman verkoston kanssa, kertoo Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund.

 

 - Vahvana ja tunnettuna toimijana SEN tarjoaa Sininauhaliitolle uusia kumppanuuksia ja foorumeita toimia. Tuoreena kumppanuusjärjestönä ajattelemme, että yhteistyötä on erityisen perusteltua tehdä SEN:n yhteiskunnallisten kysymysten jaoston ja yhdenvertaisuusjaoston puitteissa.

 

- Olemme mielellämme mukana rakentamassa reilumpaa ja yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa ja uskomme, että kristillisillä toimijoilla on tässä työssä paljon annettavaa ja merkitystä. Yhdessä voimme saada esimerkiksi jo Vanhan testamentin profeettojen esiin nostamat oikeudenmukaisuuden teemat paremmin esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Lisätietoja Sininauhaliitosta

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.