SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sinustako Vastuuviikon harjoittelija?

Haemme nyt Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle

Vastuuviikon harjoittelijaa (suunnittelu ja toteutus)

määräaikaiseen työsuhteeseen elokuun puolesta välistä lokakuun loppuun välisenä aikana.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien kaksikielinen yhteistyöjärjestö. SEN on sekä keskustelufoorumi, toimeenpaneva järjestö että asiantuntijaelin. Toiminnan tavoitteena on, että kirkot ja kristilliset yhteisöt tukevat kristittyjen ykseyttä. Pyrkimyksenä on myös kirkkojen yhteisen äänen vahvistaminen yhteiskunnassa. Ekumeeninen vastuuviikko on kirkkokuntien ja monien kristillisten järjestöjen yhteinen ihmisoikeus- ja vastuullisuuskampanja, jossa kirkot toimivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Seuraavan kerran Vastuuviikkoa vietetään 22.-29.10.2023. 


  • Vastuuviikon harjoittelijana pääset mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään Vastuuviikon toimintaa
  • Sinua odottaa kiinnostava ja monipuolinen tehtävä, jossa saat olla yhteydessä eri kirkkokuntien edustajiin, kirjoitat juttuja, teet someen sisältöä yhdessä työryhmän kanssa, sekä paljon muuta.
  • Osallistut myös tapahtumien järjestämiseen, mm. Vastuuviikon Rauhankonsertti Helsingissä 24.10.2023
  • Osallistut toimiston päivittäisiin tehtäviin. Saat myös suorittaa koulutustasi, ammattitaitoasi ja työkokemustasi vastaavia työnantajan sinulle osoittamia työtehtäviä.

Odotamme sinulta:

  • teologisen tai muun kirkolliseen ammattiin tähtääviä opintoja
  • Kokemusta someviestinnästä sekä järjestötoiminnasta
  • Itsenäistä työotetta ja verkostotoiminnan taitoja
  • Hyvää suomen ja ruotsin kielen taitoa, englannin kielen taito on selkeä etu

Tehtävä on määräaikainen (55h - 6 viikkoa) 4.9.2023 tai sopimuksen mukaan alkaen. Harjoittelun tulee olla osa opintoja, joten edellytämme, että voit sisällyttää harjoittelujakson opintoihisi. Tehtävästä maksetaan Kelan suosittelema vähimmäispalkka. Harjoittelijan tulee olla oikeutettu yliopiston harjoittelutukeen.


Haku JobTeaserin kautta 20.6. mennessä.

 

Lisätietoja saa Vastuuviikon koordinaattorilta Sarah Tiaiselta, .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.