SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sisarkirkkojen piispat edelleen kaapattuina Syyriassa 

Rukoilkaamme heidän puolestaan!


Aleppon syyrialaisortodoksinen metropoliitta Yohanna Ibrahim ja kreikkalaisortodoksinen metropoliitta Boulos Yazigi ovat edelleen tuntemattomien taistelijoiden kaappaamina. Tieto heidän vapautumisestaan on osoittautunut kokonaan paikkaansa pitämättömäksi. Kummankaan piispan kirkko ei ole kuullut heistä mitään eikä kummallekaan ole esitetty mitään vaatimuksia. Aleppon ja Syyrian kristityt ja ekumeeniset kumppanit kaikkialla odottavat henkeään pidättäen tilanteen kehittymistä.

 

Kirkot, ekumeeniset järjestöt ja muut kumppanit tekevät tiivistä taustatyötä piispojen tilanteen selvittämiseksi ja heidän vapauttamisekseen. Asiantuntijat toteavat, että jos tilanne ei parissa päivässä selviä eikä piispoja vapauteta, moni vetää pessimistiset johtopäätökset kristittyjen asemasta Syyrian kaoottisessa sisällissodassa.

Maailman vanhimpiin kuuluva Aleppon kaupunki on Syyrian kristittyjen tärkeimpiä keskuksia. Maan kahdesta miljoonasta kristitystä valtaenemmistö kuuluu kahteen ortodoksiseen kirkkoon, syyrialaiseen ja kreikkalaiseen. Syyrialaisortodoksinen kirkko edustaa arameankielisten kristittyjen traditiota, joka palautuu Jerusalemin ja syyrialaisen kulttuurialueen ensimmäisiin kristittyihin. Se ei tunnustanut Kalkedonin ekumeenisen kirkolliskokouksen päätöksiä vuonna 451 ja on siitä lähtien ollut erillään Konstantinopolin ja Rooman kirkoista.

 

Kreikkalaisortodoksinen kirkko jatkaa niiden traditiota, jotka hyväksyivät Kalkedonin. Nimestään huolimatta se on kieleltään ja identiteetiltään täysin arabialainen. Kirkot ovat hyväksyneet teologisen yhteisymmärryksen vuodelta 1991, joka ratkaisee Kalkedonin erimielisyyden. Kirkoilla on läheinen yhteystyö, ja saman kaupungin piispat voivat esimerkiksi toimia toistensa sijaisina, vaikka täyttä ehtoollisyhteyttä ei näiden kahden kirkkoperheen välillä yleismaailmallisesti olekaan.

Metropoliitat olivat olleet suorittamassa yhteistä humanitääristä tehtävää, kun heidät kaapattiin. Tarkoituksena oli auttaa useita kuukausia kaapattuina ollutta kahta pappia, kreikkalaisortodoksista ja armenialaiskatolista. Tämä tehtävä vei heidät rajan yli Turkin Antiokiaan, joka kuuluu metropoliitta Boulosin hiippakuntaan. Palatessaan sieltä heidät ilmeisesti kaapattiin Aleppon esikaupungissa. Kapinallisten puolella taistelee useita eri ryhmiä, jotka ovat peräisin eri maista ja joiden suhde poliittiseen islamiin on erilainen.

 

Ihmiskaappaukset ovat osa sotatoimia mutta myös tapa kiristää suuria lunnasrahoja. Toistaiseksi ei tiedetä, minkä ryhmän vankeina piispat ovat. Muslimien ja kotimaisten kristittyjen suhde on Syyriassa perinteisesti hyvä. Siksi on ennenkuulumatonta ja hälyyttävää, että syyrialaisia kirkonjohtajia kaapataan.

Metropolitita Yohanna Ibrahim on laajasti tunnettu ekumeeninen johtaja ja teologi. Tällä hetkellä on kuuluu mm. Global Christian Forum -liikkeen johtoryhmään. Hän on käynyt useita kertoja Suomessa. Metropoliitta Boulos Yazigi on vastavalitun Antiokian patriarkka Johanneksen veli. Syyrian kirkot pyytävä esirukouksia kaapattujen piispojen, kaikkien kaapattujen ja kaikkien sodan mielettömyyden uhreina kärsivien puolesta.

 

Lisää aiheesta .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.