SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Siunattua hiljaista /suurta viikkoa ja pääsiäistä


Pääsiäisenä muistelemme Jeesuksen kärsimystä ja juhlimme hänen ylösnousemustaan. Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimiston väki toivottaakin kaikille siunattua, rauhallista matkaa kohti pääsiäistä ja riemullista Kristuksen ylösnousemuksen juhlaa!

Under påsken kommer vi ihåg Jesu lidande och firar hans uppståndelse. Ekumeniska rådets kansli önskar alla en välsignad, fridfull väg mot påsken och en glädjerik uppståndelsefest!

Pääsihteeri Mayvor, koordinaattori Sarah ja koordinaattori Suvi-Tuulia


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.