SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sofia Forum Suomi: Yhdessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Sofia Forum Suomi kokosi 9.–10.12.2019 eri taustoista tulevia yhteiskuntavaikuttajia ja asiantuntijoita pohtimaan konkreettisia ratkaisumalleja maapallon suuren haasteen eli ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Järjestäjinä ovat  Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Helsingin yliopiston Ilmakehätutkimus Keskus (INAR), Sitra ja Kulttuurikeskus Sofia. Forumin raportti julkaistiin Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaarissa Miten vastaamme ilmastohaasteeseen? Kirkot tekevät tulevaisuutta 21.9.2020 Helsingissä.

 

Ensimmäinen kappale Sofia Forum Suomi-raporttia ojennettiin presidentti Tarja Haloselle. Kuvassa pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, arkkipiispa Tapio Luoma ja presidentti Tarja Halonen.Sofia Forum Suomi keräsi noin sata osanottajaa luonnonkauniiseen kulttuurikeskus Sofiaan. Forum korostaa hiilineutraaliin tulevaisuuteen johtavien toimien legitimiteetin merkitystä eli oikeutusta kansalaisten silmissä. Forumissa keskusteltiin kannustimien ja sääntelyn välisestä suhteesta ja ilmastotoimiin liittyvien ristiriitojen ratkaisemisesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Forumin työryhmät lähestyvät asetelmaa dialogin keinoin. Työryhmätyöskentelyn tavoite oli löytää yhteisiä askeleita kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

 

Forumin raportti  sisältää keskustelun tulokset. Raportin on kirjoittanut ja koonnut Hanna K. Lappalainen (INAR, Helsingin yliopisto)

 

Presidentti Tarja Halonen käytti ensimmäisen puheenvuoron julkistusseminaarissa.Julkaisuun voi tutustua verkossa:  


Arvoisat Suomen Ekumeenisen Neuvoston kunnianarvoiset edustajat ja seminaarilaiset, Kristuksessa rakkaat isät, sisaret ja veljet!


Minulla on ilo tuoda Suomen ortodoksis...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.