SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sovinnon työpajassa pohdittiin kohtaamista, konflikteja ja etuoikeuksia


Sovinnon teemoihin perehdyttiin Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa ja #Sovinto-ohjelman yhteisessä  työpajassa 24.5.2022. Työpaja oli osa ja hanketta.  Aamupäivän aikana keskusteltiin restoratiivisesta kohtaamisesta, yhteisöjen eri tasoisten konfliktien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä sekä sitä, miten meistä jokainen voisi paremmin toimia sovunrakentajana omassa yhteisössämme. 
Lisäksi pureudutaan syrjinnän käsitteeseen ja sen eri ilmenemistapoihin ja siihen, kuinka tarttua moniperusteisen syrjinnän haasteeseen ja tukea yhteisöissä eri vähemmistöjä. Tilaisuus antoi ja työkaluja parempien ihmissuhteiden ja yhteisöjen rakentamiseen niin arkeen kuin työelämään. 

Aamupäivän aluksi Metropoliitta Arseni Suomen ortodoksinen kirkosta ja pastori Harri Kankare Kokkolan Baptistiseurakunnasta johdattivat teemaan kristillisen uskon näkökulmista. 

Metropoliitta Arseni liitti ihmisten keskinäisen sovinnon ihmisen jumalasuhteeseen. Hän toi esiin muun muassa ortodoksiseen perinteeseen kuuluvan , jolloin ehtoopalveluksen yhteydessä papit ja  seurakuntalaiset pyytävät sovintomenossa konkreettisesti anteeksi tosiltaan teoin, sanon ja ajatuksin tehtyjä vääryyksiä valmistautuessaan pääsiäistä edeltävään Suureen paastoon.  Kristitty on kutsuttu rakentamaan sovintoa teoin ja rukouksin joka päivä laittaen oma ylpeytensä ja katkeruutensa sivuun, summasi metropoliitta. 

Harri Kankare lähestyi myös sovintoa hengellisenä prosessina, joka on todellinen mahdollisuus. Hän jakoi sovinnon  "pystysuoraan" ja "vaakasuoraan" ja sovintoon. Pystysuoralla hän kuvasi Jumalan sovintotyötä ja uskoa siihen ja vaakasuoralla ihmisten välistä sovinnon mahdollisuutta. Kankare kuvasi sovintoa junamatkaksi, jolle Jumala kutsuu ihmistä. Sovinnon matka ei ole helppo, se vaatii sisua ja kestävyyttä ja kasvattaa ihmistä.

Sovintotaidoista ja restoratiivisuuden käsitteestä alustukset pitivät #sovinto-ohjelman  ohjelmajohtaja Kirsi Saloranta ja yhteyspäällikkö Hanna Myllynen Diakonissalaitokselta ja Maija Gellin Suomen Sovittelijafoorumista. Restoratiivisuuden käsitteen taustalla on  restoratiivinen oikeus, jos perinteisen rankaisukeskeisyyden sijaan pyritään korjaavaan sovintoon keskustelun ja sopimisen kautta.

Restoratiivisessa kohtaamisessa pyritään ymmärtämään erilaiset tarpeet, jotka ovat johtaneet konfliktiin. Tunnistamattomat tarpeet ja käsittelemättömät konfliktit eskaloituvat. Syntyy kehä, joka tuottaa pahoinvointia ja myrkyllisen ilmapiirin. Tarpeiden tunnistaminen ja huomioiminen taas eheyttää ihmissuhteita, tuottaa hyvinvointia ja myönteisen ilmapiirin.

Restoratiivinen kohtaaminen koostuu seuraavista: 

Restoratiivinen ajattelutapa
Lähtökohtana yhteisön jäsenen merkitys itseisarvona ja oman elämänsä asiantuntijana

Restorativiinen osallisuus
Lähtökohtana yksilön jäsenen kyvykkyys osallistua yhteisön parhaaksi aktiivisena yhteistoimijana

Restoratiivinen sovittelu
Lähtökohtana yhteisön jäsenen omistajuuden tukeminen. Yhteisön jäsen konfliktinsa asiantuntija, kyvykäs ratkaisija ja oppija.

Kouluttaja Marjaana Toiviainen lähestyi aihetta yhteiskuntatieteellisestä ja kristillisestä näkökulmasta. Toiviainen on evankelisluterilaisen kirkon pappi ja projektityöntekijä Diakonissalaitoksella mm. moniperusteista syrjintää käsitteli Intersect Voices in Europe -hankkeessa. 

Moniperusteisesta syrjinnästä on kyse, kun ihminen joutuu syrjityksi useammasta kuin yhdestä syystä. Tällä hetkellä moniperusteista syrjintää tunnetaan ja tunnistetaan vielä huonosti, minkä vuoksi sitä on vaikeaa torjua. Toiviainen haastoi pohtimaan yhdenvertaisuutta etuoikeuksien ja haavoittuvuuksien ja valta-asetelmien kautta. Osallistujat pääsivät pohtiman omia etuoikeuksiaan tutkimalla Etuoikeuksien kehää. 

Hyödyllisiä lähteitä ja  linkkejä:


 

Gellin Maija (2019), Restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa: kohti
eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuri . Väitöstutkimus, Lapin yliopisto:  

Hopkins Belinda (2006), Implementing a restorative approach to behaviour and
relationship management in schools the narrated experiences of educationalists. Väitöstutkimus
University of Reading, UK. Faculty of Economic and Social Sciences. Institute of Education.
 on työskentelymateriaali, jonka avulla edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta seurakunnissa. Materiaali pohjautuu Luterilaisen Maailmanliiton linjaukseen sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta.

Järjestäjät:

#sovinto-ohjelma on Diakonissalaitoksen, Suomen Lähetysseuran ja Helsingin seurakuntayhtymän v. 2020 perustama ohjelma, jonka tavoitteena on edistää yksilöiden ja yhteisöjen halua ja kykyä toimia sovinnon rakentajina Suomessa ja maailmalla. Lue lisää #sovinto-ohjelmasta .

 (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöelin. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.