SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Stuertiksi Trondheimiin – sinä 18–30 vuotias, lue tämä!

Stuertteja KMN:n yleiskokouksessa Etelä-Korean Busanissa 2013.

Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) hakee stuertteja keskuskomitean kokoukseen Trondheimiin 16.–28.6.2016. Stuerttiohjelma tarjoaa eri kirkkojen nuorille mahdollisuuden kansainvälisyyteen, käytännön ekumeniaan, uuden oppimiseen ja erilaisten kulttuurien kohtaamiseen.

 

Stuerttiohjelmaan kuuluu ekumeeninen osuus ja sen jälkeen varsinainen työ keskuskomitean kokouksessa stuerttina. Stuertit toimivat erilaisissa avustavissa tehtävissä kokouksen aikana.

 

Työkielenä on englanti ja hakijoiden tulee olla 18–30-vuotiaita. KMN toivoo mukaan myös maahanmuuttajataustaisia nuoria. 

 

Liitteeksi tarvitaan suosituskirje omasta seurakunnasta, ekumeenisesta neuvostosta tai omalta kirkkokunnalta.

 

KMN tekee stuerttivalinnat ja toivoo, että Pohjoismaista tulevien stuerttien kulut tulisivat katetuiksi kirkkojen ja ekumeenisten järjestöjen taholta. Stuertiksi valitun tulee siis anoa kulujensa kattamista eri tahoilta kuten omalta kirkkokunnaltaan.

 

Ev.-lut. kirkon ulkoasiain osasto myöntää stuerteiksi valituille evl kirkon jäsenille stipendin. 

 

Liitteestä lisätietoa:

WCC Stewards_programme_2016Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.