SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Stuerttihaku Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokoukseen Tallinnaan 14.-20.6.2023

Kuva: Nuoria EKK:n yleiskokouksessa Novi Sadissa 2018. Kuva: Albin Hillert/CECEuroopan kirkkojen konferenssin (EKK) yleiskokous järjestetään Tallinnassa, Virossa kesäkuussa 2023. Stuerttiohjelman tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ekumeniassa ja vaikuttamismahdollisuuksia EKK:ssa ja sen jäsenkirkoissa sekä mahdollistaa yleiskokouksen käytännön sujuvuus.  
Stuerttiohjelma tarjoaa eri Euroopan kirkkojen nuorille mahdollisuuden kansainvälisyyteen, käytännön ekumeniaan, uuden oppimiseen ja erilaisten kulttuurien kohtaamiseen! Stuerttiohjelmaan kuuluu ekumenian kurssiosuus ja sen jälkeen varsinainen työ yleiskokouksessa erilaisissa avustavissa tehtävissä.

Stuerteilta odotetaan proaktiivisuutta, tiimityökykyä, vuorovaikutustaitoja monikulttuurisessa ympäristössä ja kärsivällisyyttä. Stuerttina pääset osaksi isoa kansainvälistä, ekumeenista tapahtumaa, saat arvokasta kokemusta ja mahdollisuuden verkostoitua ja oppia uutta. 

Hae stuertiksi viimeistään 9.1.2023! 

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenille lisätietoa stuertiksi hakemisesta osoitteessa  ja

Ortodoksisen kirkon jäsenet voivat hakea suositusta lähettämällä vapaamuotoinen sähköposti osoitteeseen , jossa kerrot itsestäsi ja siitä, miksi haet ja olisit sopiva stuertiksi viimeistään 9.1.2023.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.