SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Stuerttihaku Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean kokoukseen Genevessä on avoinna 18-30-vuotiaille

Stuertteja KMN:n yleiskokouksessa 2022. Kuvaaja: Mike DuBose/WCC

Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) hakee keskuskomitean kokoukseen kesäkuussa Geneveen stuertteja avustamaan erilaisissa käytännön tehtävissä. Kokous pidetään 21.-27.6.2023  ja stuerttiohjelman kesto on 14.–28.6.2023. Stuerttina pääset osaksi isoa kansainvälistä, ekumeenista tapahtumaa, saat arvokasta kokemusta ja mahdollisuuden verkostoitua ja oppia uutta.

 

Kirkkojen maailmanneuvosto on kirkkojen kansainvälinen yhteistyöelin, johon kuuluu 350 jäsenkirkkoa. Organisaatio edustaa yli 500 miljoonaa kristittyä. Keskuskomitea on yleiskokouksien välillä ylin päättävä elin. Keskuskomitean stuerttina saat ainutlaatuisen mahdollisuuden kokea kansainvälisen, ekumeenisen kokouksen käytännössä. Saat tilaisuuden oppia uuta ja verkostoitua kansainvälisesti.

 

Stuertin tulee olla 18-30-vuotias, ekumeniasta kiinnostunut, englanninkielen taitoinen (muu kielitaito on myös eduksi) ja valmis työskentelemään pitkiä ja epäsäännöllisiä päiviä. Stuertit ovat keskeinen osa kokouksen onnistumisessa ja tehtäviin kuuluu mm. käytännön kokousjärjestelyissä ja viestinnässä avustamista. 

 

KMN tarjoaa stuerteille täyden ylläpidon ja majoituksen. Stuerttihakemukseen tarvitaan oman kirkon suositus, ohjeet alla.

 
Ortodoksisen kirkon jäsen:

Pyytääksesi hakemukseen vaadittavaa kirkon suositusta, lähetä vapaamuotoinen sähköposti , jossa kerrot itsestäsi ja siitä, miksi haet ja olisit sopiva stuertiksi. Helsingin hiippakunta auttaa myös hakemukseen tarvittavan toisen suosituksen (ekumeenisen järjestön) järjestämisessä Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. Hakemukset tulee lähettää viimeistään 9.1.2023, jotta suositus ehtii mukaan stuerttihakuun, joka päättyy 20.1.2023. Järjestäjä vastaa stuerttien kustannuksista paikan päällä, mutta valitut stuertit voivat saada matkakorvauksia omalta kirkolta.

 

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsen:

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta suosituksen myöntää Kirkkohallituksen ulkoasiain osasto. Ulkoasiain osasto auttaa myös hakemukseen tarvittavan toisen suosituksen (ekumeenisen järjestön) järjestämisessä Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. Ulkoasiain osasto myös myöntää suosittelemilleen hakijoille matkakustannukset kattavan stipendin, jos heidät valitaan. Lopulliset stuerttivalinnat tekee KMN. Hakeaksesi kirkon suositusta ja matkastipendiä, lähetä vapaamuotoinen hakemus sekä CV:si ulkoasiain osastolle asiantuntija Ari Ojellille (ari.ojell(at)evl.fi) sähköpostitse viimeistään 9.1.2023.

 

Hakuohjeet (englanniksi):Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.