SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Stuerttihaku Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon välisiin oppikeskusteluihin

Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon 16. teologiset oppikeskustelut järjestetään toukokuussa Turun kristillisellä opistolla. Kokoukseen haetaan nyt stuerttia erilaisiin avustaviin tehtäviin. Stuertin tarve on ajalla 13.-17.5.2020.

Stuerttina toimiminen tarjoaa mahdollisuuden kansainvälisyyteen, käytännön ekumeniaan, uuden oppimiseen ja verkostoitumiseen. Saat myös arvokasta työkokemusta ja työtodistuksen kirkkohallituksen ulkoasiain osastolta. Stuertin tulee osata englantia (venäjän kielen taidosta on etua, mutta se ei ole edellytys stuertiksi).
Stuerttitehtävissä tarvitaan hyvää yhteistyökykyä ja joustavuutta, koska työpäivät voivat venyä pitkiksi.

Stuertille tarjotaan majoitus Turun kristillisellä opistolla, ateriat kokouksen aikana ja edestakaiset matkat Turkuun.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja siitä miksi haet ja olisit sopiva stuertiksi viim. 15.3.2020 mennessä asiantuntija Ari Ojellille: ari.ojell(at)evl.fi
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.