SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland vädjar till församlingarna om förbön för offren för kriget i Syrien och för fred i landet

 
Foto: James Chan, sxc.hu.

Gud, vi ber för dem som drabbats av kriget i Syrien. Vi ber om fred och försoning. Kom ihåg dem som mist sina liv och dem som sörjer sina anhöriga. Herre, var hos dem som förlorat sina hem och tvingats på flykt. Ge mod till dem som kidnappats och låt dem bli fria. Lär oss, Herre, att hjälpa dem som är i nöd. Öppna våra hjärtan och våra hem för dem som tvingats i landsflykt. Led oss, Herre, i arbetet för rättvisa och fred.

 

Det var i Syrien som Jesus efterföljare först började kallas kristna. Sedan dess har det funnits kristna i Syrien fram till idag. Många av kristenhetens stora lärare, förebilder och diktare kommer från Syrien. Syriens kristna har i 1400 års tid levt i ett samhälle som dominerats av islam. I Syrien är samexistens något naturligt och relationerna mellan olika religiösa grupper har ansetts vara de bästa i Mellanöstern.

 

Innan inbördeskriget bestod Syriens befolkning på 20 miljoner av två miljoner kristna – ortodoxa, katoliker, protestanter. Många blodsdåd har riktats mot minoriteterna, också mot kristna. Tillsammans med sina landsmän drabbas också de kristna av ett krig som förs med tunga vapen bland vanliga människor, invid deras hem, skolor, kyrkor och moskéer. Ett av krigets allra grymmaste fenomen är kidnappningar. Bland de kidnappade finns sedan ett halvt år tillbaka två ärkebiskopar och sedan november en grupp nunnor från en armenisk by.

 

Sex miljoner syrier är på flykt inom landet och tre miljoner har tvingats att fly till grannländerna. Vinterkölden hotar särskilt barn och åldringar som sökt skydd i tillfälliga flyktingläger. Syriens folk behöver våra förböner.

 

17 december 2013

Styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland

 

Vi kan också hjälpa dem som drabbats av kriget via kristna biståndsorganisationer:

 

Förbön för Syriens folk. Skriv ut här.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.