SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sunnuntaikatsaus aloitti 31.1.2010

 

31.1.2010 kello 10:30 aloitti -kanavalla kristillinen ajankohtaiskatsaus nimellä . Jokaviikkoisen puolituntisen tavoitteena on kuvata kirkollisen kentän tapahtumia ja ilmiöitä. Lisäksi seurataan ajankohtaisia yhteiskunnallisia uutisaiheita kristillisen arvomaailman näkökulmasta.

 

Uutistarjonta on ekumeenista. Ensimmäisessä lähetyksessä käsiteltiin:

 

Haitin maanjärjestyksen jälkitunnelmia, jossa muun muassa ihmisten vahva usko Jumalaan on antanut heille toivoa.

 

Yhteisvastuukeräystä, joka käynnistyi etuajassa Haitin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi. Haiti olisi joka tapauksessa ollut keräyskohteena.

 

Kirkon Ulkomaanavun toisenlainen lahja -kampanjaa. Toisenlaisia lahjoja ostettiin viime jouluksi 1,4 miljoonalla eurolla.

 

Helsingin tuomiokirkossa 24.1. järjestetty konsertti Haitin tukemiseksi tuotti 740 000 euroa.

 

Pastori Arto Antturin tempaus, jossa hän luki Helsingin Narikkatorilla kolmen päivän aikana Dostojevskin Idiootin, tuotti Luoteis-Kenian ravitsemusohjelmaan 10 207 euroa.

 

Myös Ekumeeninen rukousviikko oli esillä. Haastateltavina olivat pääsihteeri Heikki Huttunen ja pastori Arto Antturi. Kuva-aineistona oli kristittyjen ykseyden rukousviikon vaellus Uspsenskin katedraalista tuomiokirkkoon ja rukoustilaisuus tuomiokirkossa.

 

Pääsihteeri Heikki Huttunen totesi mm. seuraavaa:

 

– Suomalaisen rukousviikon tyypillinen ilmiö on, että kävellään pakkasessa kirkosta kirkkoon ristin perässä. Tämä on kaunis vertauskuva kristityn vaelluksesta, jossa jaetaan ylämäet ja alamäet.

– Ekumenian tavoitteena on kristittyjen ykseys ja se on oppimisprosessi, joka toivon mukaan vahvistaa jokaista kirkkoa omassaan.

– Tämä ei tarkoita omasta luopumista, vaan asioiden ytimeen menemistä.

– Maallistuvassa maailmassa kirkot ja kristityt tarvitsevat tätä ja tarvitsevat siinä mielessä toinen toisiaan ja kirkot tarvitsevat toisiaan.

– Silloin kun kirkot ja kristityt eri taustoista pohtivat asioita ja vaihtavat näkemyksiä ja kokemuksia, päästään vähän pidemmälle kuin vain osien summaan.

– Vaeltaminen yhdessä myös lämmittää kylmässä säässä.

 

Arto Antturi kertoi, että Helsingissä on päästy hyvään yhteistyöhön Yhteiskristillisen ja Ekumeenisen rukousviikon kesken, nyt myös johtajatasolla. Tilaisuudet järjestetään hyvässä yhteishengessä.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.