SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomalaiset kirkonjohtajat kokoontuivat ekumeeniseen yhteisneuvotteluun

Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) jäsen- ja tarkkailijakirkkojen johtajat tapasivat etäyhteydellä 11.11.2020. Koronapandemian aikana kirkot ovat olleet monelta osin samanlaisten haasteiden edessä.


Suomen Ekumeenisen Neuvosto on järjestänyt kirkonjohtajien yhteisneuvotteluja vuodesta 2018 lähtien. Tämän neuvonpidon keskeinen sisältö oli suomalaisen ekumenian kehittäminen. Kirkkojen välinen ekumeeninen dialogi on aktiivista, ja ekumeenisia yhteistyömahdollisuuksia on runsaasti suomalaisessa yhteiskunnassa.

 

Yhteisneuvotteluun osallistuivat:

Arkkipiispa Tapio Luoma, Suomen ev.-lut. kirkko, SEN:n puheenjohtaja

Arkkipiispan teologinen erityisavustaja Juha Meriläinen, Suomen ev.-lut. kirkko

Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko

Piirikunnanjohtaja Jori Brander, Suomen Metodistikirkko

Hallituksen puheenjohtaja, Helluntaikirkon johtaja Mika Yrjölä, Suomen Helluntaikirkko

Toiminnanjohtaja Esko Matikainen, Suomen Helluntaikirkko

Kirkkokunnanjohtaja Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko

Hiippakunnan asiainhoitaja Marco Pasinato, Katolinen kirkko Suomessa

Territorion johtaja, eversti Patrick Naud, Pelastusarmeija

Tulkki, kapteeni Kati Kivestö, Pelastusarmeija

Vastuuviikon koordinaattori Anna Hyvärinen, SEN
Viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara, SENSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.