SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomalaiset kirkonjohtajat tapasivat Helsingissä

Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsen- ja tarkkailijakirkkojen johtajat kokoontuivat ekumeeniseen yhteisneuvotteluun kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä 2.3.2020. Tapaamisessa vaihdettiin kirkkokuntien kuulumisia ja keskusteltiin ajankohtaisista teemoista.

 

Suomalaisten kirkkokuntien johtajien tapaaminen oli kolmas SEN:n koollekutsuma yhteisneuvottelu. Neuvottelu aloitettiin kulttuurikeskuksen Pyhän Viisauden kappelissa. Rukoushetken toimitti pääsihteeri Mari-Anna Auvinen ja puheen piti Englannin kirkon Euroopan hiippakunnan piispa David Hamid.

 

Neuvottelun keskeinen sisältö oli katsaus eri kirkkokuntien ajankohtaisiin kuulumisiin. Kirkot ovat useissa kysymyksissä monelta osin samankaltaisten haasteiden äärellä. Suomalaisen uskonnollisen kentän muutokset näkyvät kirkkojen hallinnossa ja arjessa, ja ekumeeniset verkostot ovat tärkeitä jakamisen paikkoja.

 

Tapaamiseen osallistuivat:

Arkkipiispa Tapio Luoma, Suomen ev.-lut. kirkko

Arkkipiispan teologinen erityisavustaja Juha Meriläinen, Suomen ev.-lut. kirkko

Kirkkoherra Markku Salminen, Suomen ortodoksinen kirkko

Hiippakunnan asiainhoitaja Marco Pasinato, Katolinen kirkko Suomessa

Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko

Piirikunnanjohtaja Jori Brander, Suomen Metodistikirkko

Suomen ja Viron territorion johtaja, eversti Patrick Naud, Pelastusarmeija

Tulkki, kapteeni Kati Kivestö, Pelastusarmeija

Piispa David Hamid, Englannin kirkko

Kirkkoherra Tuomas Mäkipää, Suomen Anglikaaninen kirkko

Toiminnanjohtaja Esko Matikainen, Suomen Helluntaikirkko

Kirkkokunnanjohtaja Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko

Lari Junkkari, Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit

 

Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Vastuuviikon koordinaattori Anna Hyvärinen, Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara, Suomen Ekumeeninen NeuvostoSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.