SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomalaista ekumeenista yhteistyötä arvostetaan kirkkoliitoissa

Suomen luterilaisen ja ortodoksisen kirkon arkkipiispat Jukka Paarma ja Leo vierailivat 15.-18.6.2009 Geneven ekumeenisessa keskuksessa. Tapaamisissa olivat esillä suomalaisten kirkkojen ja ekumeenisten kirkkoliittojen kysymykset muun muassa taloustilanne ja suhde siirtolaisuuteen, maahanmuuttoon sekä muihin kirkkoliittojen tulevien yleiskokousten aiheisiin. 

 

Genevessä sijaitsee , ja  keskustoimisto. 

 

Esillä oli erityisesti Lyonissa 15.–21.7. järjestettävä Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokous.

"Vierailu nähtiin myönteisenä osoituksena siitä hyvästä ekumeenisesta hengestä, joka vallitsee Suomessa. Pidettiin poikkeuksellisena, että kaksi kirkonjohtajaa samasta maasta vierailee siellä yhdessä", arvioi kirkkoneuvos Risto Cantell. Luterilaisen kirkon ja lähetysstrategia kiinnostivat myös isäntiä.

 

Vierailun aikana järjestettiin arkkipiispojen ja neljän ekumeenisen järjestön pääsihteerin yhteinen illallinen. LML:n pääsihteerin Ishmael Nokon järjestämillä illallisilla oli KMN:n pääsihteerin Samuel Kobian ja EKK:n pääsihteerin Colin Williamsin lisäksi läsnä myös Reformoidun maailmanliiton pääsihteeri Setri Nyomi.

Arkkipiispat tutustuivat vierailullaan myös YK:n ja sen järjestöjen toimintaan sekä Suomen pysyvään edustustoon Genevessä, jossa suurlähettiläänä on Hannu Himanen. Arkkipiispojen seurueessa olivat mukana Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen kansliapäällikkö, kirkkoneuvos Risto Ikäheimo ja luterilaisen Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtaja, kirkkoneuvos Risto Cantell.

 

Kirkon tiedotuskeskus 18.6.2009

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.