SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomalaisten kirkonjohtajien syksyinen yhteisneuvottelu

Suomalaiset kirkonjohtajat kokoontuivat yhteisneuvotteluun 4.10.2022. Tämän kertaisen tapaamisen aiheina olivat ajankohtaiset teemat, kuten kokoavan toiminnan uudelleenkäynnistäminen koronavuosien jälkeen koko laajuudessaan ja  kirkkojen reaktiot Ukrainan sotaan, ukrainalaisten pakolaisten vastaanotto suomalaisissa seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä. Katseet suunnattiin myös vuoteen 2023, jolloin tulee kuluneeksi 100 vuotta suomalaisen uskonnonvapauslain voimaantulosta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on järjestänyt yhteisneuvotteluja vuodesta 2018 asti ja nykyään johtajat tapaavat kerran syyskaudella ja kerran kevätkaudella. 

Yhteisneuvotteluun osallistuivat:
Arkkipiispa Tapio Luoma, Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja, Suomen ev.-lut. kirkko
Arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko
Hiippakunnan asiainhoitaja Marco Pasinato, Katolinen kirkko Suomessa
Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko
Eversti Patrick Naud, Suomen Pelastusarmeija
Piirikunnanjohtaja Soile Kasi, Suomen Metodistikirkko
Kirkkoherra Tuomas Mäkipää, Suomen Anglikaaninen kirkko
Kirkkokunnanjohtaja Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko
Kirkkokunnanjohtaja Peter Sjöblom, Finlands svenska baptistsamfund
Johtaja Aimo Helminen, Suomen Adventtikirkko
Arkkipiispan teologinen erityisavustaja Juha Meriläinen, Suomen ev.-lut. kirkko

Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara, Suomen Ekumeeninen Neuvosto


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.