SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomalaisten kirkonjohtajien yhteisneuvottelu

Suomalaisten kirkkojen johtajat tapasivat 19.4.2023  Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leon residenssissä Helsingissä. Suomen Ekumeenisen Neuvoston koordinoimia kirkonjohtajien yhteisneuvotteluja on järjestetty säännöllisesti vuodesta 2018 lähtien ja nykyään johtajat tapaavat kaksi kertaa vuodessa.

Yhteisneuvottelut ovat kirkonjohtajille tilaisuus  jakaa ajankohtaiset kuulumiset omista kirkkokunnistaan ja pohtia yhdessä kristillisiä yhteisöjä yhdistäviä kysymyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmalla. Tällä kertaa aiheina olivat muun muassa uskonnonopetus ja katsomuskasvatus ja kirkkojen ja niiden työntekijöiden tilanteet Ukrainassa sodan keskellä sekä Ukrainasta Suomeen saapuneiden pakolaisten tukeminen kotimaassa.

Tapaamiseen osallistuivat:
Arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko
Arkkipiispa Tapio Luoma, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Hiippakunnan asiainhoitaja Marco Pasinato, Katolinen kirkko Suomessa
Territorion johtaja Eversti Patrick Naud, Pelastusarmeija
Toiminnanjohtaja Roger Andersson, Missionkyrkan i Finland
Piirikunnanjohtaja Soile Kasi, Suomen metodistikirkko
Kirkkoherra Tuomas Mäkipää, Suomen Anglikaaninen kirkko
Kirkkokunnanjohtaja Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko
Johtaja Aimo Helminen, Suomen Adventtikirkko
Arkkipiispan teologinen erityisavustaja Jelisei Heikkilä, Suomen ortodoksinen kirkko
Arkkipiispan erityisavustaja Juha Meriläinen, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko
Tulkki Kati Kivestö, Pelastusarmeija
Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Koordinaattori Sarah Tiainen, Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Koordinaattori Suvi-Tuulia Vaara, Suomen Ekumeeninen Neuvosto


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.