SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Caritas: Peruspalveluiden saatavuus erityisesti maahanmuuttajille on varmistettava

Tänään 23.10.2019  julkistettavan raportin mukaan Suomen tulisi parantaa erityisesti maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille tarjottavien palveluiden laatua ja saavutettavuutta.


Caritas Europan Caritas CARES -julkaisusarja esittää konkreettisia keinoja köyhyyden ja syrjäytyneisyyden vähentämiseen Euroopassa. Vuoden 2019 raportti keskittyy peruspalveluiden saavutettavuuteen erityisesti haavoittuvimpien väestöryhmien osalta. Tänään julkistettava Suomen maaraportti osoittaa, että keskimäärin peruspalvelut ovat Suomessa melko riittäviä ja varsin hyvin saavutettavia. Kuitenkin erityisesti maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden palveluiden soveltuvuudessa on parantamisen varaa.

 

Vaikka palveluita on etenkin suuremmissa kaupungeissa hyvin saatavilla, ne eivät kuitenkaan aina tavoita asiakkaita. Syynä voi olla ymmärtämättömyys palveluiden toimivuudesta tai työn ja asunnon saannin kohtuuttomalta tuntuva vaikeus korkeastakin koulutustaustasta huolimatta. Palveluiden, etenkin työllistymispalveluiden, tulisi huomioida paremmin maahanmuuttajataustaisten ihmisten kokonaistilanne. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osalta tulisi lisätä tukitoimenpiteitä niin, että omassa ammatissa työskentely olisi mahdollista.

 

Raportti peräänkuuluttaa, että jokaiselle ihmiselle taustasta riippumatta on taattava pääsy koulutukseen, työmarkkinoille ja kuntoutukseen ilman turhia byrokraattisia vaatimuksia. Työstä on maksettava riittävää palkkaa ja toimeentulotuen tulisi olla riippuvaista tulojen määrästä, ei niiden lähteestä, jotta työn tekeminen olisi kannattavaa eikä toimeentuloloukkuja syntyisi.

 

Raportti suosittelee subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista ja maksutonta esiopetusta viisivuotiaasta alkaen. Tämä on erityisen tärkeää maahanmuuttajataustaisille lapsille, jotta he ehtivät ennen kouluikää saavuttaa riittävän suomen kielen taidon.

 

Koko maakohtainen raportti on luettavissa englanniksi osoitteessa

 

Suomen Caritas on katolinen avustusjärjestö, jonka toimintaan kuuluu niin maahanmuuttajatyö ja muu sosiaalityö kotimaassa kuin kehitysyhteistyö köyhimmissä maissa. Caritaksen auttamistyön lähtökohta on ekumenia. Suomen Caritas on osa maailmanlaajuista Caritasten verkostoa, joka pyrkii edistämään oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja tasa-arvoa kaikkialla maailmassa.

 

Lisätietoja:

Laura Järvilehto

Projektikoordinaattori / Project Coordinator

Suomen Caritas ry - Caritas Finland rf

+358 400 910 036

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.