SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeeninen Neuvosto hakee pääsihteeriä

 

Toimeen valittavalla tulee olla hyvä kotimaisen kirkollisen elämän ja ekumeenisen toiminnan tuntemus sekä perehtyneisyys kansainväliseen ekumeniaan. Toimeen valittavalla tulee olla teologian maisterin tai vastaava tutkinto ja häneltä edellytetään kokemusta hallinnollisista tehtävistä ja järjestötoiminnasta.

 

Hänen on oltava Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsenkirkon jäsen. Lisäksi edellytetään täydellistä toisen kotimaisen kielen taitoa ja hyvää taitoa toisessa kotimaisessa kielessä ja englannissa.

 

Toimi täytetään viideksi vuodeksi alkaen 1.8.2011. Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen tulee olla perillä viimeistään 14.1.2011 klo 16. Osoite: PL 185, 00161 Helsinki tai

 

Lisätietoja: puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo , puh: 09 687 7460 tai varapuheenjohtaja, piispa Matti Repo , puh.03 238 1130.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.