SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pohjoismaiden ja Baltian ekumeeniset toimijat -  yhteistyössä on voimaa 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto toimii monenlaisissa verkostoissa ja yksi kansainvälinen ulottuvuus on yhteydenpito Pohjoismaiden ja Baltian ekumeenisiin toimijoihin. Maanantaina 20.9.2021 Tanskan, Norjan, Viron ja Suomen ekumeenisten neuvostojen pääsihteerit  ja Islannin evankelisluterilaisen kirkon kokoontuivat etäyhteydellä suunnittelemaan tammikuussa 2022 Helsingissä järjestettävää kansainvälistä kokousta. Kansainvälisten verkostojen tavoite on jakaa hyviä käytäntöjä ja tietoa, inspiroida ja tiivistää yhteistyötä eri maiden kansallisten ekumeenisten toimijoiden välillä.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.