SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pohjoismaiden ja Baltian ekumeeniset toimijat -  yhteistyössä on voimaa 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto toimii monenlaisissa verkostoissa ja yksi kansainvälinen ulottuvuus on yhteydenpito Pohjoismaiden ja Baltian ekumeenisiin toimijoihin. Maanantaina 20.9.2021 Tanskan, Norjan, Viron ja Suomen ekumeenisten neuvostojen pääsihteerit  ja Islannin evankelisluterilaisen kirkon kokoontuivat etäyhteydellä suunnittelemaan tammikuussa 2022 Helsingissä järjestettävää kansainvälistä kokousta. Kansainvälisten verkostojen tavoite on jakaa hyviä käytäntöjä ja tietoa, inspiroida ja tiivistää yhteistyötä eri maiden kansallisten ekumeenisten toimijoiden välillä.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.